• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 21
  Today Total : 1
  Grand Total : 638975

Search

Ali Fuat Bilkan
Nâbî'nin "Mi'râc-nâme"si , ss. 1-8
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Sebahat DENİZ
Kadızâde Mehmed İlmî’nin Sultan IV. Murad İçin Yazdığı Manzum Duânâme’si , ss. 9-40
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Müjgân ÇAKIR
Mehmed İzzet Paşanın “Âsâr-ı Perâkende”si , ss. 163-206
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İbrahim TAŞ
VUSULÌ: Dìvan: Hazırlayan: Hakan TAŞ: Vusulì [ö. 1000/1592], Dìvan [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin]: Konya 2008, 366 s. Gençlik Kitabevi Yayınları. , ss. 243-250
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ahmet KARTAL
Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Dil ve Edebiyat , ss. 95-168
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Muhittin ELİAÇIK
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin II. Abdülhamid Döneminde Muzır Neşriyat Sayılması , ss. 47-62
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

M. Fatih KÖKSAL
Metin Neşrinde Vezinle İlgili Problemler, Bazı Tespit ve Teklifler , ss. 63-86
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Hasan KAYA
Azmizâde Hâletî Divanı’nda Âdet ve Gelenekler , ss. 133-183
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Üzeyir ASLAN
Bâbur Divanında Öncelemeler ve Öncelemelerde Paralelizm , ss. 1-26
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

M. Nejat SEFERCİOĞLU
Helâkî Divanı’nda Türkçe Deyimler , ss. 155-202
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Üzeyir ASLAN
16. yy. Çağatay Şairi Sânî- Efserî’nin Şiirlerinde Ubeydullah Han , ss. 1-10
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Zuhal KULTURAL
Bir Kürek Kemiği Falı Metni: RİSÂLE-İ 'İLM-İ KETF , ss. 131-148
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Üzeyir ASLAN
‘Alî Şîr Nevâyî’nin Mazmun Anlayışı ve Türk Mazmunları , ss. 1-22
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yaşar Aydemir
Makedonyalı Saîd ve Şiirleri , ss. 205-228
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Emine Yeniterzi
Nasîhat-nâme-i Safî , ss. 425-446
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Damira İbragim
Kazak Şair Şahkerim (Şakarim) Kudayberdiulı’nın Şiirlerinde Sevgili , ss. 177-194
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Murat Ali Karavelioğlu
Mahremî’nin Mohaç Fetihnamesi Örneğinden Hareketle Edebî Metinlerin Tarihi Olayları Anlatımına Dair , ss. 217-236
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yılmaz Top
Şiirin Ankâ’sı Şirâzî Molla Hüseyin (ö. h.1023-1025/ 1614-1616)’in Gazelleri , ss. 237-272
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Arzu ATİK
19. Yüzyıl Şairlerinden Sa‘dullah İzzet ve Divanı , ss. 1-12
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Tülay Gençtürk Demircioğlu
“İşbu Kitab Korkarım Ben Ölicek Cahil ve Nâdâna Düşe”: Mustafa Salim ve Mecmuası , ss. 29-64
Summary | Abstract | Full Text (PDF)


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri