• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 34
  Bugün Toplam : 39
  Genel Toplam : 642315

Dergi Hakkında


Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Kuruluş Amacı:

Bilindiği üzere Divan edebiyatı alanında yapılan araştırmalar çeşitli sosyal bilimler dergilerinde alanı ilgilendirmeyen birçok makale ile birlikte yayımlanmaktadır. Halbuki akademisyenler satın aldığı ya da taradığı derginin bütün makalelerinin kendisine hitap etmesini arzu etmektedir. Bu yüzden dünyada akademik camiada alan dergiciliği hızla yayılmaktadır. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Türkiye’de klasik Türk edebiyatı alanında bu açığı kapatmak amacıyla yayım hayatına sokulmuştur.

 

Temel özellikleri:

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, “Divan Edebiyatı Vakfı”nın yayın organı olup ilk sayısı 2008 yılında yayımlanmıştır.

Uluslar arası, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergimiz ULAKBİM, MLA, EBSCO, Academic Resource Index tarafından taranmakta ve Academic Keys veri tabanları tarafından takip edilmektedir.

Bahar ve güz olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaktadır. Gerekli hallerde Yayın Kurulunun kararıyla özel sayı olarak yayınlanabilir.

Dili Türkçe olup ana dili Türkçe olmayan araştırmacıların yaygın doğu ve batı dillerinden biriyle hazırladıkları yazılar ve Türk lehçelerinde yazılmış yazılar da yayımlanır.

Dergide, paragraf içi başvuru yöntemi (yazar tarih: sayfa) uygulanmaktadır. Geniş bilgi için lütfen “Yazım ve Yayın ilkeleri” linkinden 10. maddeyi inceleyiniz.

Makalenizde kullanacağınız fontlarla ilgili lütfen “Yazım ve Yayın ilkeleri” linkinden 8. Maddeyi inceleyiniz.

Yeni sayılardan haberdar olmak isterseniz lütfen “Yeni Üyelik” linkinden okur, yazar veya hakem olarak üye olunuz.

Makale gönderme ve takip:

Makale gönderme ve takip:

Makalelerinizin gönderimini dergimizin dergipark web ana sayfasından "Makale Gönder" seçeneği ile yapabilirsiniz. Daha sonraki süreci ise “Dergipark Sistemi”nden takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamanız halinde lütfen aşağıdaki adreslere bilgi veriniz.

Bünyamin Ayçiçeği (Editör): bunyamin.aycicegi@istanbul.edu.tr

Nusret Gedik (Editör Yardımcısı): nusret.gedik@marmara.edu.tr

 

 

Hakem Usulü:

Dergi, hakemli bir yayındır. Gönderilen yazılar önce konu, sunuş tarzı ve teknik bakımdan Yayın Kurulunca incelenir. Yayımlanmaya uygun bulunanlar ko­nunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması hâlinde yayımlanır. Raporlardan birinin olumlu diğerinin olumsuz olması hâlinde ise ma­kale üçüncü bir hakeme gönderilir ve onun kararına göre hareket edilir. Hakemler raporlarında bazı hususların düzeltilmesini istemişlerse düzeltmelerin yapılması için makaleler yazara geri gönderilir. Yazar, hakem kararlarına katılmıyor ise sebebini yazılı olarak açıklamalıdır. Yazıların değerlendirilmesi esnasında gizlilik esastır. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez

Merak ettiğiniz diğer bilgiler için lütfen “Yazım ve Yayın İlkeleri” bölümünü inceleyiniz.Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri