• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 30
  Today Total : 1
  Grand Total : 641763

Summary


Makedonyalı Saîd ve Şiirleri
Osmanlı kültür coğrafyasında belli bir zihinsel ve estetik anlayışın yönlendirdiği, değişen zihinsel süreçlere paralel olarak kendisini yenileyen Türk edebiyatı Osmanlı coğrafyasının her bölgesinde temsil edilmiştir. Ana karakter değişmemekle birlikte bölgelerin içinde bulunduğu şartlara göre farklı tonlara bürünen söyleyişler zaman içerisinde bölgelere ait üslupları görünür kılmıştır. Söyleyişteki Rumeli üslubu bunlardan birisidir. Yazıda Makedonya Millî Kütüphanesi (Narodna İ Univerzitetska Biblioteka Skopje) OMCT I/150 numarada kayıtlı bir cönkte şiirleri bulunan Saîd'in şairliği ve şiirleri konu edilmiştir. Osmanlının son döneminde, bugünkü Makedonya sınırları içerisinde bulunan Kalkandelen ve Gostivar şehirleri civarında yaşamış olan Saîd, Bektaşîliğin ağır bastığı bir kültür coğrafyası içerisinde yetişmiştir. Şiirlerinde umumi olarak tasavvuf, özel olarak da Bektaşîlik kültürünün izleri görülür. Bunun yanında şehirlere ve köylere dair gözlemleri; tasvirleri, değerlendirmeleri ve şiirlerinde şehir tarihini ilgilendirecek nitelikte malzemelerin bulunması onu önemli kılmaktadır. Makalemizde Saîd’in şiirlerinin öne çıkan taraflarının altı çizilmiş; dili kullanımına, vezin ve konu tercihlerine, kullandığı nazım şekillerine dikkat çekilmiştir. Şairin Türk edebiyatı içerisindeki durduğu yere ait çıkarımlarda bulunulmuştur. Şiirlerinden seçilen birkaç örnekle yazı tamamlanmıştır.

Keywords
Saîd, Cönk, Kalkandelen, Gostivar, Bektaşî, Şiir.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri