• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 24
  Bugün Toplam : 25
  Genel Toplam : 641757

Makedonyalı Saîd ve Şiirleri
(Sa‘id of Macedonian and His Poems )

Yazar : Yaşar Aydemir    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 10
Sayfa : 205-228


Özet
Osmanlı kültür coğrafyasında belli bir zihinsel ve estetik anlayışın yönlendirdiği, değişen zihinsel süreçlere paralel olarak kendisini yenileyen Türk edebiyatı Osmanlı coğrafyasının her bölgesinde temsil edilmiştir. Ana karakter değişmemekle birlikte bölgelerin içinde bulunduğu şartlara göre farklı tonlara bürünen söyleyişler zaman içerisinde bölgelere ait üslupları görünür kılmıştır. Söyleyişteki Rumeli üslubu bunlardan birisidir. Yazıda Makedonya Millî Kütüphanesi (Narodna İ Univerzitetska Biblioteka Skopje) OMCT I/150 numarada kayıtlı bir cönkte şiirleri bulunan Saîd'in şairliği ve şiirleri konu edilmiştir. Osmanlının son döneminde, bugünkü Makedonya sınırları içerisinde bulunan Kalkandelen ve Gostivar şehirleri civarında yaşamış olan Saîd, Bektaşîliğin ağır bastığı bir kültür coğrafyası içerisinde yetişmiştir. Şiirlerinde umumi olarak tasavvuf, özel olarak da Bektaşîlik kültürünün izleri görülür. Bunun yanında şehirlere ve köylere dair gözlemleri; tasvirleri, değerlendirmeleri ve şiirlerinde şehir tarihini ilgilendirecek nitelikte malzemelerin bulunması onu önemli kılmaktadır. Makalemizde Saîd’in şiirlerinin öne çıkan taraflarının altı çizilmiş; dili kullanımına, vezin ve konu tercihlerine, kullandığı nazım şekillerine dikkat çekilmiştir. Şairin Türk edebiyatı içerisindeki durduğu yere ait çıkarımlarda bulunulmuştur. Şiirlerinden seçilen birkaç örnekle yazı tamamlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Saîd, Cönk, Kalkandelen, Gostivar, Bektaşî, Şiir.

Abstract
Turkish literature, which was forged by a certain aesthetic and cognitive understanding in the Ottoman cultural territory and renewed itself in accordance with cultural transformations, was represented in every region of Ottoman geography. Utterances, cast under the impact of local varieties, have taken the form and spirit of the area where they sprang forth and rendered the form of utterances visible while the main character was exposed to no dramatic alteration. Rumelian mode in the utterances is one of the examples. What this paper dwells on is the poems and poesy of Saîd the poems of whom were found in the OMCT I/150 cönk registered in Macedonia National Library (Narodna İ Univerzitetska Biblioteka Skopje). Saîd, who lived in the cities Kalkandelen and Gustivar currently within the borders of Macedonia in the last periods of the Ottoman Empire, was brought up in a social circle in which Bektashism predominated. In his poems, the imprints of Sufism publicly and the culture of Bektashism i

Keywords
Saîd, Cönk, Kalkandelen, Gostivar, Bektashism, Poem.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri