• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 44
  Bugün Toplam : 7
  Genel Toplam : 634171

Şiir Dilinde Anlam Çağrışımları
(Meaning Associations in Poetry Language )

Yazar : Ömer ZÜLFE    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 9
Sayfa : 151-166


Özet
Derin bir lugat bilgisine sahip Osmanlı şairleri kelimeleri hakikî, mecazî ve ıstılahî anlamlarıyla zengin çağrışımlara açık bir şekilde kullanırlar. Bu çağrışımlardaki ilgiler kimi zaman üstü örtülü imalarla gerçekleşir. Öyle ki bazen anlamlar arasındaki bağları fark edebilmek mümkün olmaz. Şiir dilinde şairler tarafından özellikle ve titizlikle gerçekleştirilen anlam inceliklerinin tespiti ve nasıl işlediklerinin belirlenmesi, nitelikli sözlüklerin yazılabilmesi ve üslûp incelemelerinde kıstaslar oluşturulabilmesi için bir gerekliliktir. Bu makalede, bazı kelimelerin asıl anlamlarının şiirlerde çağrışımlar yoluyla nasıl yaşadığı üzerinde durulacak ve bundan hareketle bazı tespitlerde bulunulucaktır.

Anahtar Kelimeler
Anlam Bilimi, Osmanlı Şiiri, Çağrışım, Sözlük.

Abstract
Ottoman poets, who has a deep lexical knowledge, use the words on the rich associations with real, metaphorical, and terminological meanings. The relations of these associations sometimes occur with veiled allusions such that to realise the relations among meanings is impossible. Determination of the meaning graces performed meticulously by the poets in the language of poetry and how they work is necessity to write qualified dictionaries, establish criteria for examination of genres. In this article, we will focus on how the original meanings of some words live in poetry and make some points.

Keywords
Semantics, Ottoman Poetry, Associations, Dictionary.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri