• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 51
  Bugün Toplam : 12
  Genel Toplam : 634176

Mu’allim Nâcî’nin Aruza Dair Eseri: ARÛZ NÜMÛNESİ
(Muallim Nâci’s Work on Prosody: ARUZ NUMUNESİ )

Yazar : Ömer ZÜLFE    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 6
Sayfa : 189-208


Özet
Aruz Nümûnesi, Muallim Nâcî’nin aruza dair eseridir. Müellif, aruz hakkında bir kitap hazırlamak istemiş ve bunun için notlar tutmuş, ancak tamamlamaya fırsat bulamamıştır. Müsvedde hâlindeki notları ölümünden sonra Aruz Nümunesi/Takti adıyla basılmıştır. Genellikle beyitlerin taktii üzerinde üzerinde duran Muallim Nâcî, gerekli gördüğü yerlerde açıklamalar yapmıştır. Bu makalede, kısa bir değerlendirmenin ardından eserin metin yayınına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Muallim Nâcî, Osmanlı Şiiri, Vezin, Aruz.

Abstract
Aruz Nümûnesi, is a work of Muallim Naci on the aruz meter. The author wanted to prepare a book on aruz meter and kept notes for it, but he had not been able to complate it. Notes in the form of draft were published after his death under the name of Aruz Nümunesi/Takti. Muallim Naci, mentioning the spelling of aruz usually, have made explanation where necessary. In this article, after a brief assesment we gived the full text of Aruz Nümunesi.

Keywords
Muallim Naci, Ottoman Poetry, Meter, Aruz.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri