• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 52
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 641320

Künhü’l-ahbâr’ın İlk Üç Rüknüne Göre Gelibolulu Âlî Mustafa Efendi
(According to the First Three Episodes of Kunh al-Akhbâr, Gallipolian Âlî Mustafa Efendi )

Yazar : SUAT DONUK    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 31
Sayfa : 250-268


Özet
Klasik Türk edebiyatı araştırmacıları bir sanatçının biyografisini kaleme almada önemli avantajlara sahiptir. Bu edebiyatın geniş biyografik kaynak havuzunda araştırdıkları şahsiyetin ham haldeki yaşam öyküsü bulunabilir. İlgili şahıs bir eserinde müstakil otobiyografisini yazmış veya otobiyografik pasajlar oluşturmuş olabilir. Bu imkânların yanı sıra ilgili sanatçı, yaşamından kesitleri eserine serpiştirmiş olabilir. Kalıp ibareler yardımıyla verilen bu bilgi kırıntılarını bir araya getiren araştırmacı ele aldığı sanatçının dört başı mamur bir biyografisini ortaya çıkartabilir. Gelibolulu Âlî Mustafa Efendi Künhü’l-ahbâr adlı umûmî tarihinde yaşamı hakkında bilgi istihracını mümkün kılan cümleler kurmuştur. Buradan elde edilen tespitler Gelibolulu Âlî Mustafa’nın hâlihazırdaki biyografisine ya yeni bir bilgi ya önceki bilgilerin tashihi ya da teyiti katkısı sunmaktadır. Künhü’l-ahbâr’ın ilk üç rüknündeki anlatımlar Âlî Mustafa’nın güncel biyografisine 970 (1562-63) senesinde Filistin, Gazze ve Askalan’da bulunduğu, 977 (1569-70) yılında hâlâ Şam’da vazife yaptığı, 997 (1588-89) tarihinde Tokat’a uğradığı, Van gölünde bir gemi kazasında kitaplarını zâyi ettiği; Türkçe, Arapça, Farsça, Nevâyî dillerinde okuyup yazabildiği, İranlı meşhur sanatçıların Farsça şiirlerine nazire yazdığı, Ramazanoğlu Pîrî Paşa ile yakınlık kurduğu tespitlerini kazandırmaktadır. Künhü’l-ahbâr’da yer alan ifadeler Âlî Efendi’nin 1541 senesinde doğduğu, hak ettiği yerlere gelemediği için memnuniyetsiz ve kötümser olduğu, 1563’te Şam’da Lala Mustafa Paşa’nın kâtibi olarak bulunduğu, 1585’te Bağdat mal defterdarlığı yaptığı bilgilerini teyit etmektedir. Ayrıca Âlî Mustafa’nın Şam’da altı yıl kaldığı bilgisini sekiz yıl olarak tashih etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Künhü’l-ahbâr, Gelibolulu Âlî Mustafa Efendi, Biyografi, 16. Yüzyıl.

Abstract
Classical Turkish literature researchers have significant advantages in writing an artist's biography. They can find the raw life story of the personality they are researching in the wide pool of biographical sources of literature. The relevant person may have written their own autobiography or created autobiographical passages in their work. In addition to these possibilities, the artist in question may have incorporated glimpses of their life and experiences through conventional phrases. By bringing together these fragments of information provided through established expressions, the researcher can construct a comprehensive biography of the artist in question. Gallipolian Âlî Mustafa Efendi has provided information about his life on the date of publication of Kunh al-Akhbâr. The findings obtained here contribute to the accuracy and confirmation of the existing biography of Gallipolian Âlî Mustafa. The narratives in the first three episodes of Kunh al-Akhbâr mention that Âlî Mustafa was present in Palestine, Gaza, and Askalan in the year 970 (1562-63), served in Syria in the year 977 (1569-70), was active in Tokat in the year 997 (1588-89), and that his books were lost in a shipwreck on Lake Van. It is also mentioned that he could read and write in Turkish, Arabic, Persian, and Nevâyi languages, that he composed parody poems in Persian on famous Iranian artists' poetry, and that he had a close relationship with Ramazanoğlu Pîrî Paşa. The statements found in Kunh al-Akhbâr provide information that Âlî Efendi was born in 1541, was dissatisfied and pessimistic because he couldn't reach deserving positions, served as the secretary of Lala Mustafa Pasha in Damascus in 1563, and held the position of registrar in Baghdad in 1585. Furthermore, the information about Âlî Mustafa staying in Damascus for six years is corrected to eight years.

Keywords
Kunh al-Akhbâr, Gallipolian Âlî Mustafa Efendi, Biography, 16. Century.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri