• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 58
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 629615

XVIII.Yüzyılda Yazılmış Manzum Bir Nasihat-nâme: Şeyh Mûsâ Emânî’nin Verdü’s-Sâlihîn Adlı Eseri
(A Nasihatnâme in Verse Written in the 18th Century: Verdü's-Sâlihîn by Şeyh Musa Emânî )

Yazar : Fakirullah Yıldız    
Türü :
Baskı Yılı : 15
Sayı : 30
Sayfa : 551-586


Özet
Ahlâkî, dinî ve tasavvufî konularda nasihat etmek ve insanları iyiye ve doğruya yöneltmek amacıyla yazılan eserler müstakil isimlerle anıldıkları gibi “nasihatnâme”, “pendnâme” ya da “öğütnâme” şeklinde de isimlendirilmiştir. Topluma faydalı ve güzel ahlak sahibi fertler yetiştirmek adına kaleme alınan bu eserler, nasihat üslubu ile işlenmiş ve uzunluğuna göre bölümler hâlinde, hikayelerle, âyet ve hadisler desteğiyle manzum ve mensur olarak yazılmıştır. Manzum olarak kaleme alınmış nasihat-nâmelerden biri de XVIII. yüzyılda yaşamış olan Şeyh Mûsâ Emânî’nin Verdü’s-Sâlihîn adlı eseridir. Bu çalışmada öncelikle nasihat-nâme türüne ve manzum-mensur örneklerine kısaca değinilmiş daha sonra Şeyh Mûsâ Emânî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Emânî’nin Verdü’s-Sâlihîn adlı eseri şekil ve muhteva yönüyle incelenerek eser günümüz harflerine aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
XVIII. Yüzyıl, Nasihat-nâme, Şeyh Mûsâ Emânî, Verdü’s-Sâlihîn.

Abstract
Works written with the aim of giving advice on moral, religious, and mystical issues and directing people to the good and the truth are called with their own names, also as "nasihatnâme", "pendnâme" or "öğütnâme". These works, which are written in order to raise individuals who are useful to the society and who have good morals, were processed with the advisory style and were written in verse and prose with the support of stories, verses and hadiths, in sections according to their length. One of the nasihatnâmes written in verse is Verdü's-Sâlihîn, written by Şeyh Musa Emânî who lived in the 18th century. In this study, first, the type of nasihatnâme and examples of verse-prose will be briefly mentioned, and then information will be given about the life and works of Şeyh Musa Emânî. Then, Emânî's work Verdü's-Sâlihîn will be examined in terms of form and content, and the work will be transferred to today's letters.

Keywords
XVIIIth Century, Nasihat-nâme, Sheikh Mûsa Emânî, Verdü's-Salihin.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri