• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 80
  Bugün Toplam : 38
  Genel Toplam : 629611

Yirminci Yüzyılda Geleneğin İzinde Bir Divan Şairi: Seyyid Ali Sânih ve Sânih’in Sesleri Divanı
(A Divan Poet Following Tradition in the Twentieth Century: Seyyid Ali Sânih and the Divan of the Voices of Sânih )

Yazar : Fatma Zehra Kurt  Mehmet Göktaş  
Türü :
Baskı Yılı : 15
Sayı : 30
Sayfa : 369-383


Özet
Yirminci asırda yetişmiş olmakla beraber, klasik edebiyat geleneğinin bir devamı niteliğinde şiirler kaleme alan şairlerin varlığı aşikârdır. Divan edebiyatının tesirinin azaldığı, aruzla şiir yazmanın neredeyse tamamen terk edildiği bir dönemde eserlerini kaleme alan bu şairler, altı asır boyunca milletimizin duygu ve düşüncesini aktardığı klasik edebiyatımızın, ferdî planda da olsa devam etmesine katkı sağlamışlardır. Mevcudiyetlerine dair elde edilen bilgiler ışığında bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması, Türk kültür ve edebiyat tarihi için oldukça önemlidir. Bu şairlerden biri de on dokuzuncu asrın son çeyreğinde ve Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına denk gelen yıllarda Malatya’da dünyaya gelen, şiirlerinde Sânih ve İlhâmî mahlaslarını kullanan Çekmegelizâde Seyyid Ali’dir. Bu makalede yirminci yüzyılın ilk yarısında yetişen ve bu alanda bir divan kaleme alan Seyyid Ali Sânih’in hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Müellifin, Sânih’in Sesleri ismini verdiği divanın muhteva unsurlarına, nazım türleri ve şekilleri gibi biçim özelliklerine değinilmiştir. Tek nüsha olarak şairin torunu Mehmet Selami Çekmegil’in şahsî kütüphanesinden temin edilen eser, 89 varaktır. Seyyid Ali Sânih’in ve eserinin tanıtıldığı bu çalışmada etkilendiği divan şairlerine yazdığı nazirelerden, şekil, muhteva ve sanat değeri itibarıyla nazarı celbeden beyitlerden örnekler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Edebiyat, Divan Edebiyatı, Seyyid Ali Sânih, Sânih’in Sesleri

Abstract
As raised in the twentieth century, it is evident that there are poets who wrote poems that are a continuation of the classical literature tradition, albeit in a small number. These poets, who wrote their works in a period when the influence of Divan literature was diminished and writing poems with prosody was almost completely abandoned, contributed to the continuation of our classical literature, in which we conveyed the feelings and thoughts of our nation for six centuries, even on an individual basis. It is very important for the history of Turkish culture and literature to unearth these works in the light of the information obtained on their existence. One of these poets is Çekmegelizade Sayyid Ali, who was born in Malatya in the last quarter of the nineteenth century and in the last years of the Ottoman Empire, and used the pen names Sânih and İlhami in his poems. In this article, information about the life, literary personality and works of Seyyid Ali Sânih, who grew up in the first half of the twentieth century and wrote a divan in this field, is given. The content elements of the divan, which the author named the Sânih’s Voice, and its formal features such as types and forms of verse were mentioned. The work obtained from the personal library of Mehmet Selami Çekmegil, the grandson of the poet, as a single copy, is 89 leaves. In this study, in which Sayyid Ali Sânih and his work were introduced, examples of the verses he wrote to the divan poets he was influenced by, and couplets that were mentioned in terms of form, content and artistic value were presented.

Keywords
Literature, Divan Literature, Sayyid Ali Sânih, Sânih’s Voices

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri