• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 113
  Bugün Toplam : 39
  Genel Toplam : 629612

XVIII.Yüzyıl Bayrâmî-Melâmî Şairlerinden Lâ'lîzâde Abdülbâki Efendi’nin Şiirleri
(The Poems Of Lâlîzâde Abdülbâki Efendi, One Of The 18th Century Bayrâmî-Melamî Poets )

Yazar : Yasin Karakuş    
Türü :
Baskı Yılı : 15
Sayı : 30
Sayfa : 284-311


Özet
XVIII.yüzyılın âlimlerinden olan Lâ?lîzâde Abdülbâki (ö. 1159/1746), Bayrâmî-Melâmî tarikatına mensupmutasavvıf bir şairdir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin ilmiye sınıfından olup devlet kademelerinde çeşitli görevler de almıştır. Bir tarikat mensubu olarak tamamen tasavvufî muhtevada yirmiden fazla eser vermiştir. Bu eserlerin dışında bir mecmua içerisinde gazel nazım şekliyle ve yine tasavvufî anlamlar içeren 34 adet şiiri tespit edilmiştir. Lâ?lîzâde Abdülbâkî’nin şiirlerinin ana teması tasavvufi aşk olup şiirlerde kullanılan kelime, terkip ve mazmunlar bu çerçevededir. Bu çalışmada La?li-zâde Abdülbâki’nin hayatı ve eserleri kısaca tanıtılmış, söz konusu mecmuada bulunan şiirleri şekil ve muhteva bakımından incelenmiştir. Ayrıca şiirlerin transkripsiyonlu metni verilmiştir. Çalışma ile Lâ?lîzâde Abdülbâki’nin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış şiirleri ilim âlemine tanıtılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk İslam Edebiyatı, Lâ?lîzâde Abdülbâki, Tasavvuf, Gazel.

Abstract
Lâ?lîzâde Abdülbâki (d. 1159/1746), one of the ulema of the 18th century, is a sufi poet who belongs to the Bayrami-Melami sect. At the same time, he was from the ilmiye class of the Ottoman Empire and took various positions in the state levels. As a member of a sect, he wrote more than twenty works with a purely mystical content. Apart from these works, 34 poems in ghazal verse form and also containing mystical meanings were identified in a journal. The main theme of Lâ?lîzâde Abdülbâki's poems is mystical love, and the words, compositions and metaphors used in the poems are within this framework. In this study, the life and works of Lâ?lîzâde Abdülbâki were briefly introduced, and his poems in the aforementioned magazine were examined in terms of form and content. In addition, the transcripted text of the poems is given. With this study, the poems of Lâ?lîzâde Abdülbâki, which have not been published anywhere before, have been tried to be introduced to the world of science.

Keywords
Turkish-Islamic Literature, Lâ?lîzâde Abdülbâki, Sufism, Gazel.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri