• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 49
  Bugün Toplam : 5
  Genel Toplam : 641318

Sebeb-i Teliflerin Özgülükleri ve Üç Ayrı Sebeb-i Telifin Üç Ayrı Hikâyesi
(Specificity of Sebeb-i Telifs And The Three Distinct Stories of The Three Distinct Sebeb-i Telifs )

Yazar : Hanifi Vural    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 1359-1366


Özet
Bu çalışmada öncelikle, kimi eserlerde yer alan sebeb-i telif bölümlerinin oluşturulma gerekçeleri üzerinde durulmuş, daha sonra da bu doğrultuda seçilen eserlerin konuları, muhtevaları ve müellifleri/mütercimleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu konuda yapılagelen araştırmalar, her ne kadar yazılış sebeplerini gruplandırarak benzer olanları tek başlık altında verseler de, aslında her bir eserin kaleme alınış sebebi genellikle kendine özgüdür. Bu yazıda ele alınan üç ayrı eserden her birinin farklı sebeb-i telifini bir yazı çerçevesinde bir arada görmek, konunun vuzûhiyetine ışık tutması, katkı sağlaması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca burada, bu tarzın yaygınlaşıp gelenek hâlini almasında müelliflerin/mütercimlerin kendi varlıklarını öne çıkarmama amaçlarını hangi sebeplere dayandırıp hikâyeleştirdiklerini, bu anlamda nasıl bir anlatım yolu tercih ettikleri hususları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Metin, metin oluşturma, sebeb-i telif, Lemaât, Kavsnâme, Tercüme-i Alâiyye.

Abstract
In this study, first of all, the reasons for the creation of the Sebeb-i telifs in some works were emphasized, and then, the information about the subjects, contents and authors/ translators of the selected works was given accordingly. Although the researches on this subject group the reasons for writing and give similar ones under a single title, in fact, the reason for the writing of each work is usually unique. It is deemed to be important to see each distinct Sebeb-i telifs of the three distinct works discussed in this study together to shed light on the clarity of the subject and to contribute. In addition, here, the reasons why the authors/interpreters based and made a story of their purpose of not highlighting their own existence, and what kind of narrative method they preferred in this sense were emphasized.

Keywords
Text, text creation, Sebeb-i telif, Lemaât, Kavsnâme, Tercüme-i Alâiyye.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri