• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 49
  Bugün Toplam : 5
  Genel Toplam : 641318

Necati Bey Necati Beyi Anlatıyor
(Necati Bey is Telling Necati Bey )

Yazar : Kaplan Üstüner    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 1324-1358


Özet
Mahlas, edebiyat terimi olarak özellikle divan şairlerinin şiirlerinde kullandıkları takma ad olarak bilinir. Şairler için bir çeşit imza hükmünde olan mahlaslar genellikle gazellerin son beytinde söylenir. Mahlas beyitlerinde kendisini başka biri gibi düşünen şair, duygu ve düşüncesini daha rahat şekilde dile getiririr, şiirleri ve şairlik yetenekleri üzerine poetik değerlendirmeler yapar ve dönemin şiir zevki ile edebi anlayışı hakkında ipucu verir. Mahlas beyitleriyle ilgili yapılan önceki çalışmalarda daha ziyade şiir ve şaire dair olanlar üzerinde durulmuştur. Bu nedenle bir divanda bulunan gazellerin bütün mahlas beyitlerini incelemeyi düşündük. Bunun için klasik şiirimizin kuruluş devrinde gazelleri ile tanınan Necati Bey’in (ö. 914/1509) divanını seçtik. Necati Bey örneğinden hareketle bir şairin, gazellerinin mahlas beyitlerinde hangi konulara değindiğini, gerçek kimliği ile birlikte başka hangi kurgusal anlatıcı kimlikleri yansıttığını ortaya koymayı amaçladık. Çalışmamızda anlatıcı kimlikleri ana başlıklar halinde kaydettikten sonra işlenen konuları alt başlıklar halinde sıraladık.

Anahtar Kelimeler
Mahlas, Necati Bey, Şair.

Abstract
The pseudonym is a literary term, especially as a pseudonym used by divan poets in their poems. Pseudonyms, which are a kind of signature for poets, are usually sung in the last couplet of ghazals. In his pseudonymous couplets, the poet, who thinks of himself as someone else, expresses his feelings and thoughts more comfortably, makes poetic evaluations on his poems and poetic abilities, and gives clues about the period's poetry taste and literary understanding. Previous studies on pseudonymous couplets it was mainly focused on poetry and poets. For this reason, we thought to examine all the pseudonym couplets of the ghazals in a divan. We chose the divan of Necati Bey (d. 914/1509), who was known for his ghazals during the founding period of our classical poetry. Based on the example of Necati Bey, we aimed to reveal which subjects a poet refers to in the pseudonym couplets of his ghazals and what other fictional narrator identities he reflects along with his real identity. After recording the narrator's identities under main headings in our study, we listed the topics covered under subheadings.

Keywords
Pseudonym, Necati Bey, Poet.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri