• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 511
  Bugün Toplam : 37
  Genel Toplam : 642311

Ahmed-i Dâ’î’nin Teressül Adlı Eserinin Yeni Bir Nüshası
(A New Copy of Ahmed-i Dâ'î's Teressul )

Yazar : Abdullah Uğur    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 1301-1313


Özet
Osmanlı edebiyatının velud yazarlarından olan Ahmed-i Dâ’î (ö. 832/1429’dan sonra) edebiyat, akaid, rüya tabiri, dilbilimleri ve hadis gibi birçok alanda eser vermiştir. Bu eserleri arasında tamamen edebî bir amaçla yazılmış olanları bulunmakla birlikte Ahmed-i Dâ’î, döneminin ihtiyaçlarına cevap verecek metinler de kaleme almıştır. Bu bakımdan müellifin “mübtedî” olarak nitelediği okurlarına yardımcı olmak üzere kaleme aldığı eserlerinden birisi de Teressül adlı inşa eseridir. Maalesef bugüne kadar Teressül’ün tam bir nüshası ele geçmemiştir. Bilinen tek ve eksik nüshası Manisa Muradiye Kütüphanesi’nde 1856 numarada kayıtlı mecmûanın içindedir. Bu makalede ise Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi’nde 6998 numarada kayıtlı mecmûanın içinde bulunan, bugüne kadar bilinmeyen ve fakat yine eksik olan bir nüsha tanıtılacak ve iki nüshanın karşılaştırması üzerinden Ahmed-i Dâ’î özelinde eser telifi ve istinsahı üzerine kimi fikirler serdedilecektir.

Anahtar Kelimeler
Ahmed-i Dâ’î, Teressül, İnşâ, Telif, İstinsah.

Abstract
Ahmed-i Dâ'î (d. after 824/1421), one of the prolific writers of Ottoman literature, produced works in many fields such as literature, akaid, dream interpretation, linguistics and hadith. Among these works, there are some that were written with a purely literary purpose, and Ahmed-i Dâ'î wrote texts that would respond to the needs of his period. In this respect, one of the works written by the author to help his readers, whom he describes as "mübtedî", is the work of inşâ called Teressül. Unfortunately, a complete copy of Teressül has not been found so far. The only and incomplete copy known to exist is in the mecmûa registered at 1856 in the Manisa Muradiye Library. In this article, an unknown but still incomplete copy, which is in the mecmûa registered at 6998 in Edirne Selimiye Manuscript Library, will be introduced. Through the comparison of the two copies, some ideas will be revealed on the text production and copying, in particular Ahmed-i Dâ'î.

Keywords
Ahmed-i Dâ’î, Teressül, İnşâ, Compiling, Copying.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri