• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 41
  Bugün Toplam : 11
  Genel Toplam : 641330

Fatma Şadiye Hanım ve Hazret-i Âyişe-i Sıddîka İsimli Eseri
(Fatma Şadiye Hanım And Her Book Named Hazret-i Ayişe-i Sıddîka )

Yazar : Zehra Öztürk    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 1137-1155


Özet
Osmanlı son dönem hanım yazarlarından olan Fatma Şadiye Hanım, İslâm’ın meşhur kadınlarına ait biyografik eserler vermiş, özellikle İslâm Peygamberi Hz. Muhammed (SAS)’in hayatında yer alan hanımları ayrı ayrı anlatan kitaplar yazmıştır. Bu eserler kendi sahalarında birer ilktir. Fatma Şadiye Hanım’dan önce hiç kimse bu mübarek hanımlarla ilgili müstakil kitap yazmamıştır. Bu eserlerden ilk üçü önce Hanımlara Mahsus Gazete’de yayınlanmış sonra kitaplaştırılmıştır. Yazarın, Hz. Peygamber’in kızı “Hz. Fâtıma”yı ve eşleri “Hz. Hatîce” ile “Hz. Âyişe”yi anlattığı bu üç eseri, döneminde çok rağbet görmüş ve Hanımlara Mahsus Gazete’nin matbaasında basılmıştır. Daha sonra yazar, Hz. Peygamber’in hayatında yer alan başta mübarek annesi Hz. Âmine olmak üzere diğer eşleri Hz. Sevde ve Hz. Ümmü Habîbe gibi hanımları hakkında da kitap yazmıştır. Fatma Şadiye Hanım, Sultan II. Abdülhamit döneminde yayın hayatına başlayan Hanımlara Mahsus Gazete’nin kuruluşundan itibaren uzun yıllar müdireliğini yapmıştır. Fatma Şadiye Hanım’ın gazete yöneticiliği yanında öğretmenlik ve yazarlık yönleri de önemlidir. Bu makalede Fatma Şadiye Hanım’ın gazete yöneticiliği, öğretmenlik ve şairlik yönlerine değinilecek, fakat asıl olarak onun nesir yazarlığı ve özellikle büyük İslâm hanımları ile ilgili eserleri ele alınacaktır. Makalenin sonunda örnek olarak Hazret-i Âyişe-i Sıddîka isimli eserinin günümüz harflerine çevrilmiş metni verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Fatma Şadiye Hanım, Hanımlara Mahsus Gazete, büyük İslâm hanımları.

Abstract
Fatma Şadiye Hanım, one of the women writers of the last period of the Ottoman Empire, wrote separate biographical works on the famous women of Islam, especially those close to Prophet of Islam. These works were the first in their field. Before Fatma Şadiye Hanım, no one separate books about these blessed ladies were written. The first three of these works were published in Hanımlara Mahsus Gazete initially and later published as books. The works that present the lives of “Hz.Fatima”, the daughter of the Prophet and her wives “Hz. Hatîce” and “Hz. Âyişe” in separate biographies, were very popular in her time and were printed in the printing house of Hanımlara Mahsus Gazete. Later, the writer also wrote books about the Prophet’s blessed mother Hz.Amina, and his other wives including Hz. Sevde and Hz. Umm Habibe. Fatma Şadiye Hanım, has been the director of Hanımlara Mahsus Gazete for many years since its establishment, which started its publishing life during the reign of Sultan Abdülhamit II. Fatma Şadiye Hanım's teaching and writing aspects are also important besides her newspaper management skills. In this article, though Fatma Şadiye Hanım's newspaper management, teaching and poetic aspects will be mentioned, her prose writing and especially her works about great Islamic women will be diligently discussed. At the end of the article the text of her work named Hazrat-i Âyişe-i Sıddîka translated into today's letters will be given as an example.

Keywords
Fatma Şadiye Hanım, Hanımlara Mahsus Newspaper, great Islamic ladies, Hz. Ayise.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri