• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 40
  Bugün Toplam : 10
  Genel Toplam : 641328

Osman Nevres’in Kerbelâ Mersiyeleri II: Mersiye-i Kerbelâ
(Karbala Elegies II of Osman Nevres: The Elegy of Karbala )

Yazar : Bayram Ali Kaya    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 837-867


Özet
Bu çalışmada Osman Nevres’in, hakkında sınırlı sayıda kaynakta ve az miktarda bilgi bulunan bir diğer Kerbelâ mersiyesi ayrıntılı şekilde tanıtılmaya çalışılmış, ayrıca mersiyenin popüler transkripsiyonlu metni ile tıpkıbasımına yer verilmiştir. Nevres, terkîb-i bent nazım şekliyle kaleme aldığı 15 bentlik bu mersiyesinde konuyu, Hz. Hüseyin’in vahşice katledilmesini merkeze almak, Kerbelâ olayından çeşitli sahnelere yer vermek, çekilen acıyı ve tutulan mâtemi yoğun bir şekilde dile getirmek sûretiyle işlemiş; yaşanan fâciadan büyük oranda feleği sorumlu tutmuş, duyduğu öfke ve sitemi sıklıkla ifade etmiş, ayrıca Yezid ve adamlarına lânet yağdırmıştır. Nihâyetinde ise şâir, yaşananların bir kader sonucu gerçekleştiğini belirterek kazâya rızâ gösteren bir tavır içerisine girmiş, böylesine hazin bir olayı tam mânâsıyla tasvir etmek hususunda kalemin daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirtmiştir. Latin harfli metni, bir bütün olarak ilk kez gün ışığına çıkartılan bu eserin ayrıntılı bir şekilde tanıtılmasıyla, klasik şiirin son döneminde kaleme alınmış Kerbelâ mersiyelerinden birinin daha bilim dünyasının istifadesine sunulması, böylece konuyla ilgili araştırma ve çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Osman Nevres, Kerbelâ mersiyeleri, mersiye, Hz. Hüseyin.

Abstract
This paper scrutinizes Osman Nevres lesser known elegy for Karbala and presents its romanized version and fascimile. This elegy consists of 15 stanzas (terkîb-i bent) and deals with the murder. Depicting various scenes from the Battle of Karbala the poet mourns, blames destiny for disaster, and curses Yazid and his supporters. In the end, the poet consents to the occurents stating that they happened in accordance with destiny and his pen could not properly such a mournful event. This paper offers the romanized version of the elegy as whole for the first time, aiming to contribute to further studies regarding Karbala elegies.

Keywords
Osman Nevres, Karbala elegies, elegy, Hz. Hüseyin

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri