• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 41
  Bugün Toplam : 9
  Genel Toplam : 641326

Tâhirü’l-Mevlevî’nin Edebiyat Lügati sadece bir lügat midir?
(Is Tahirü’l-Mevlevî’s Literary Dictionary Just a Dictionary? )

Yazar : İsmail Güleç    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 564-575


Özet
Tahirü’l-Mevlevî, siyasî ve tasavvufî kişiliğinden daha çok edebiyatçılığı ve muallimliği ile bilinen edebiyat, din ve tarih araştırmacısıdır. Yazdığı yüze yakın kitap arasında edebiyat ile ilgili olanlar onun Türk edebiyatının her sahası ve dönemine olan ilgisini gösterir. Edebiyat Lügati, onun uzun yıllara dayanan araştırmalarının ve çalışmalarının sonucu ortaya çıkmış bir başvuru eseridir. Bizde alfabetik olarak hazırlanan ilk edebiyat sözlüğü olma özelliğini taşıyan eser birçok bakımdan değerli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu çalışmada, Edebiyat Lügati’nin dili, üslubu ve eserde sözlük olarak takip edilen yol hakkında bilgi verilmiş ve eser tanıtılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Klasik Edebiyat, Edebiyat Tarihi, Edebiyat Eleştirisi.

Abstract
Tahirü'l-Mevlevî is a literature, religion and history researcher who is known for man of letters and teacher rather than his political and mystical personality. Among the nearly hundred books he wrote, those related to literature show his interest in every field and period of Turkish literature. His book titled Edebiyat Lugati (Literary Dictionary) one of the pioneering works of the field, is a reference work that has emerged as a result of his long years of research and studies. His book, which is the first literary dictionary prepared in alphabetical order, contains valuable information in many respects. In this study, information about the language of the work, its style and the path followed as a dictionary of the Edebiyat Lügat and the book was tried to be introduced.

Keywords
Classic Turkish Literature, Turkish Literature History, Literary Criticism.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri