• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 46
  Bugün Toplam : 25
  Genel Toplam : 641757

Şeyyâd Hamza'nın Yeni Bir Eseri Üzerine: Dâsitân-ı Nemrûd ‘Aleyhi’l-la‘ne ve İbrâhîm ‘Aleyhi’s-selâm
(On a New Work of Şeyyâd Hamza: Dâsitân-ı Nemrûd ‘Aleyhi’l-la’ne ve İbrâhîm ‘Aleyhi’s-selâm )

Yazar : Müjgan Çakır  Hanife Koncu  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 478-515


Özet
14. yüzyılda hamse sahibi şairlerden biri olarak dikkat çeken Şeyyâd Hamza, genel olarak dinî içerikli mesnevîler ve şiirler yazmaktadır. Literatürde Yûsuf u Züleyhâ, Ahvâl-i Kıyâmet, Dâstân-ı Sultân Mahmûd, Vefât-ı Hazret-i Muhammed Aleyhi’s-selâm ve Mi’râc-nâme isimli mesnevîleri bilinen şairin şimdiye kadar bahsi geçmeyen bir eseri Sofya’da Bulgaristan Milli Kütüphanesi OR. 108 numarada kayıtlı “Dâsitân-ı Nemrûd ‘Aleyhi’l-la’ne ve İbrâhîm ‘Aleyhi’s-selâm” başlıklı mesnevîdir. Bu makalede eser tanıtılıp, Şeyyâd Hamza’ya aidiyeti sorgulanacak ve eserin transkripsiyonlu metni ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Şeyyâd Hamza, Mesnevî, Hz. İbrahim kıssası, Eski Türkiye Türkçesi.

Abstract
Attracting attention as one of the Hamse poets in the 14th century, Şeyyâd Hamza generally writes masnavi and poems with religious content. In addition to the already recognised masnavi poems of the poet in literatere such as Yûsuf u Züleyhâ, Ahvâl-i Kıyâmet, Dâstân-ı Sultân Mahmûd, Vefât-ı Hazret-i Muhammed Aleyhi’s-selâm and Mi’râc-nâme, there remains a work named “Dâsitân-ı Nemrûd Aleyhi’l-la’ne ve İbrâhîm Aleyhi’s-selâm”, which is not yet recognised and currently be found in the National Library of Bulgaria in Sofia with the number OR. 108. Thus, while this study aims to introduce following work and examine its belonging to Şeyyâd Hamza, it will also try to present a transcriptional text of the work.

Keywords
Şeyyâd Hamza, Masnavi, Parable of Hz. Ibrahim, Old Turkish of Turkey.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri