• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 511
  Bugün Toplam : 37
  Genel Toplam : 642311

Hüseyin Şevket'in Yavuz Sultan Selim'in Farsça Divanını Nazmen Tercümesi
(Hussain Shevket’s Poetically Translation of Yavuz Sultan Selim's Persian Divan )

Yazar : Yaşar Aydemir  Fatih Yerdemir  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 281-294


Özet
Hüseyin Şevket (d. 1286/1869-70-ö. 1952), Balkanlarda doğmuş eğitimini tamamladıktan sonra Beykoz, Kartal, Sakız, Kosova naipliği yapmıştır. Kazasker Müşavirliği, Üsküdar Livası Kadılığı, Golos Müftülüğü görevlerinde bulunmuştur. Cumhuriyet döneminde Ankara Mahkemesi Asliye Hukuk Azalığı, İstanbul Mahkemesi Asliye Hukuk Azalığı görevlerinden sonra 1 Haziran 1927'de adliye teşkilatındaki genel düzenlemeye bağlı olarak adli görevi sona ermiştir. Bir süre Kütahya Noteri olarak görev yapmıştır. Hayriye Hanımla evli olan Hüseyin Şevket'in dört çocuğu vardır. Hüseyin Şevket'in tespit edebildiğimiz altı eseri bulunmaktadır. Bunlardan; Yâdigâr-ı Bahriyye, Kosova Sahrası ve Kara Günlerde Arap harfli, Atatürk’ün Vefatı Milletin Feryadı ve Peygamberi Zişanın Nasihatları Latin harfli basımı yapılan eserleridir. Altıncı eseri de yazma halinde olan Yavuz Sultan Selim'in Farsça Divanını nazmen Türkçeye çevirisidir. Tarafımızdan bulunabilen iki nüshası üzerinden tenkitli metni yayına hazırlanmıştır. Hüseyin Şevket, hemen hemen bütün eserlerinde birlik beraberlik vurgusu yapar. Yavuz Sultan Selim'in Farsça Divanını Kosova Nâibi iken nazmen tercüme etmesi de bu çerçevede değerlendirilebilir. Farklı etnik ve dinî kimliklerin açıktan dile getirildiği ve çoklukla ayrılıkçı fikirlerin öne çıktığı bir dönemde Balkanlarda tercüme edilmiş olması ayrıca önemli bir hususiyet gibi görünmektedir. Yazımızda Hüseyin Şevket’in hayatı ve eserleri kısaca tanıtıldıktan sonra onun Yavuz Sultan Selîm Divanı ile Nazmen Tercümesi adlı eseri muhteva ve şekil özellikleriyle değerlendirilecektir. Tercümenin gerekçesi, tercümede tutulan yol büyük ölçüde mütercimin mukaddimede söylediklerinden ve onu destekleyen kaynaklardan hareketle ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hüseyin Şevket, Yavuz Sultan Selîm, Yavuz Sultan Selîm Divanı.

Abstract
Hussain Shevket (b. 1286/1869-70-d. 1952) was born in the Balkans and after completing his education, he served as the regent of Beykoz, Kartal, Chios and Kosovo. He served as Cadilesker Consultant, Uskudar Starboard Judge, Golos Muftiate. In the Republican period, his judicial duties ended on June 1, 1927, depending on the general arrangement in the courthouse corps, after his duties as a membership of Ankara Civil Court of First Instance and the Istanbul Court of First Instance. He served as a Kutahya Notary for a while. Hussain Shevket, who is married to miss Hayriye, has four children. Hussain Shevket has six works that we can identify. Of these; Yadigâr-ı Bahriyye, Kosovo Sahara and Black Days in Arabic letters, Atatürk's Death, Screech of Nation and his Prophet Zişan's Advices are his works published in Latin letters. His sixth work is in the manuscript version that is a poetically Turkish translation of Yavuz Sultan Selim's Persian Divan. The critical text has been prepared for publication in two copies of which we can find. Hussain Shevket emphasizes unity and solidarity in almost all of his works. The poetically translation of Yavuz Sultan Selim's Persian Divan while he was the regent of Kosovo can be evaluated within this framework. It also seems to be an important feature that it was translated in the Balkans at a time when different ethnic and religious identities were openly expressed and often separatist ideas were prominent. In our article, after life and works of Hussain Shevket will be briefly introduced, and his work named Yavuz Sultan Selim’s Divan and Its Poetically Translation will be evaluated in terms of content and form. The justification of the translation, the way taken in the translation will be revealed largely based on what the translator said in the introduction and the sources that supporting him.

Keywords
Hussain Shevket, Yavuz Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim’s Divan.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri