• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 23
  Bugün Toplam : 66
  Genel Toplam : 638983

Ekonomik Hayatın Klasik Türk Şiirindeki Yansımaları Ve Devalüasyon/Enflasyon Temalı Bir Şiir Örneği
(Reflections of economic life in classical Turkish poetry, including a poem about devaluation and inflation )

Yazar : Ahmet Arı  Seda Duranoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 29
Sayfa : 165-177.


Özet
Klasik Türk edebiyatının, hayatın her cephesini yoklayan bir edebiyat olduğunu ortaya koyan pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte, özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarından sonra yapılan yönlendirmelerle oluşan klasik Türk edebiyatının “sosyal hayattan kopuk” olduğu şeklindeki yanlış algı, ne yazık ki varlığını hâlâ devam ettirmektedir. Klasik Türk edebiyatındaki sosyal muhtevaya yönelik yeni çalışmalar, söz konusu yanlış algının ortadan kalkmasına katkı sağlayacaktır. Ekonomik hayatla ilgili hususlar, klasik Türk edebiyatının sosyal muhtevası içerisinde önemli bir yer tutar. Başta siyasetnameler olmak üzere, kimi müstakil eserlerde ve divanlarda devletin ekonomik durumu ile ilgili sorunlar ile bu sorunların çözümüne dair önemli bilgiler yer almaktadır. Klasik Türk şiirinde, ticari hayatın en önde gelen aracı olan para ve para birimleri ile ilgili beyitlerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Bu doğrultuda ekonomik hayata dair pek çok husus, özellikle ekonomik sıkıntılar, şiirlerde geniş ölçüde yansıtılmıştır. Bu çalışmanın konusunu teşkil eden şiirde de parasal bir olgu olarak kabul edilen enflasyon ve devalüasyon konusu işlenmektedir. Orijinal bir örnek olarak bu şiir, klasik Türk edebiyatında sosyal muhtevanın nerelere kadar uzanabileceğini göstermesi bakımından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, Sosyal Hayat, Ekonomi, Para, Devalüasyon, Enflasyon.

Abstract
There have been numerous studies that show that classical Turkish literature explores many facets of life. That said, an overwhelming majority of early modern Turkish literary scholars used to argue that classical Turkish literature was detached from the public. Unfortunately, the legacy of that stigma continues today. Nevertheless, contemporary studies are gradually putting that claim –and hence stigma– to rest for good. Many divan poets wrote about economic matters. This usually took one of two major forms: either “siyasetname” (political letters) or self-contained pieces. These works not only shed light on the Ottoman Empire’s economic problems, but also proposed solutions to these issues. Likewise, there are countless examples of “beyits” (poetry) that mention currency, i.e. the driving force behind commerce. A lot of other themes about economy, specifically economic crises, were also subject of classical Turkish poetry. In this study, we shall look at the theme of devaluation and inflation in classical Turkish poetry. In order to support our argument and to probe just how deep into the classical Turkish literature the Ottoman public life reached, we have included anauthentic original example.

Keywords
Classical Turkish Literature, Social Life, Economy, Money, Devaluation, Inflation.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri