• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 52
  Bugün Toplam : 11
  Genel Toplam : 634175

Özrî ve Şiirleri
(Özrî and Poems )

Yazar : Müslüm Yılmaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 713-730


Özet
Üsküp kadısı Karaca Hasan’ın oğlu ve şair İzârî’nin kardeşi olan Özrî (v. 1522) hakkında müstakil çalışmalar bulunmamakla birlikte kişiliği ve şairliği hakkında tezkirelerde çeşitli yorumlar yer almaktadır. Herhangi bir eseri günümüze ulaşmayan şairin Topkapı Sarayı’ndaki belgelerde ve nazire mecmualarında da şiirlerine rastlanmaktadır. Âşık Çelebi, kendisi gibi kadılık vazifesinde bulunan ve Üsküp civarında yaşayan şair Özrî hakkında çok ilginç bir rivayet aktarmaktadır. Padişaha her sene takvim sunacak kadar astronomi ilmine hâkim olan Özrî’nin Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk seferlerinden olan Rodos muharebesine katıldığını ve padişahın kalenin fetih olunup olunamayacağı hususunda bilgi istemesi üzerine yapmış olduğu tetkikler sonucunda kalenin fethi zamanında ay tutulacağını ve kendisinin de vefat edeceği bilgisini vermiştir. Âşık Çelebi, kuşatma esnasında ay tutulduğu gece Özrî’nin vefat ettiğini ve sabaha doğru da kalenin fethinin gerçekleştiğini söylemektedir. Bu çalışmada Şair Özrî’nin hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi verildikten sonra Âşık Çelebi’nin rivayeti temel alınarak ölüm tarihinin modern astronomi verilerinin de yardımıyla doğrulanmasına çalışılacaktır. Son olarak da çeşitli mecmualarda tespit edilen Özrî’ye ait şiirlerin metni verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Özri, Âşık Çelebi, Rodos Seferi, NASA, Şiir.

Abstract
Although there are no independent studies about Özrî (d. 1522), the son of Skopje judge Karaca Hasan and the brother of poet İzârî, there are various comments about his personality and poetry in biographies. Despite any of his books or works did not reach to this day, some of his poets can be found in the documents as well as in the nazire journals in Topkapı Palace. Âşık Çelebi narrates an alluring story about the poet Özrî, who, like himself, was a judge and lived in the vicinity of Skopje. Özrî, who had enough knowledge of astronomy to present a calendar to the sultan every year, participated in the Battle of Rhodes, one of the first expeditions of Suleiman the Magnificent, and upon the sultan's request for information on whether the castle could be conquered, he informed that the moon would be eclipsed at the time of the conquest of the castle and also Özrî himself would die. Âşık Çelebi says that Özrî passed away on the night of the lunar eclipse during the siege and that the castle was conquered towards the morning. In this study, after giving information about the life and personality of Poet Özrî, it will be tried to validate the date of his death with the help of modern astronomy data based on the narration of Âşık Çelebi. Lastly, the text of Özrî's poems, which were encountered in various journals, will be given.

Keywords
Özrî, Âşık Çelebi, Rhodes Expedition, NASA, Peom.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri