• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 56
  Bugün Toplam : 12
  Genel Toplam : 634176

Muhteşem-i Kâşânî’nin Kerbelâ Mersiyesinin Manastırlı Mehmed Rif’at Tarafından Yapılan Bilinmeyen Bir Tercümesi ve Bu Tercümenin Osmanlı Tercüme Geleneğindeki Yeri
(A Translation Of Muhteşem-i Kâşânî’s Karbala Dirge An Unknown Translation By Manastırlı Mehmed Rif’at And The Place of This Translation in The Tradition of Ottoman Translation )

Yazar : MUSTAFA KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 455-488


Özet
Biyografik kaynaklar son dönem Osmanlı şairlerinden Manastırlı Mehmed Rif’at (ö. 1907)’in bir Dîvânçe’sinin bulunduğunu kaydederler. Bu Dîvânçe veya Mecmû’a-i Eş’âr Mehmed Rif’at hayatta iken basılmadığı ve elyazması hâli de muhtemelen müsvedde hâlinde kaldığı için günümüze ulaşamamıştır. Ancak, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Katalogu’na kayıtlı bir yazma eser, Mehmed Rif’at’in bu kayıp Dîvânçe/Mecmû’a-i Eş’âr’ından izler taşımaktadır. Bu yazmada yer alan terkîb-bend nazım şekliyle yazılmış şiir, Rif’at’in tezkirelerde zikredilen Kerbelâ mersiyesidir. Bu çalışmada, Manastırlı Mehmed Rif’at’a ait mersiyenin transkripsiyonlu metni ve diliçi çevirisi verilmiştir. Bu şiir aynı zamanda Fars şairi Muhteşem-i Kâşânî (ö. 1588)’nin Kerbelâ mersiyesinin nazmen tercümesi olduğu için transkripsiyonlu metnin dışında mersiye, Farsça aslıyla mukayese edilmiş ve metnin Osmanlı tercüme geleneğindeki yeri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kerbelâ Mersiyesi, Manastırlı Mehmed Rif’at, Muhteşem-i Kâşânî

Abstract
Biographical sources record that Manastırlı Mehmed Rif'at (dod. 1907), one of the late Ottoman poets, has a Dîvânçe. Since this Dîvânçe or Mecmû'a-i Eş'âr Mehmed Rif'at was not published while he was alive, and the manuscript is probably in draft form, it has not survived. However, a manuscript registered in the Istanbul University Rare Works Library Catalog bears traces of this lost Dîvânçe/Mecmû'a-i Eş'âr by Mehmed Rif'at. The poem in this manuscript, written in the form of "Terkîbbend" verse, is the Karbala dirge of Rif'at mentioned in the biographies. In this study, the transcribed text and intralingual translation of the elegy of Mehmed Rif'at of Manastır are given. Since this poem is also a verse translation Karbala dirge of the Persian poet Muhteşem-i Kâşânî (dod. 1588), apart from the transcripted text, the dirge has been compared with the Persian original and the place of the text in the Ottoman translation tradition has been evaluated.

Keywords
Karbala dirge, Manastırlı Mehmed Rif'at, Muhteşem-i Kâşânî

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri