• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 43
  Bugün Toplam : 9
  Genel Toplam : 634173

Ebu’l- Fazl Musâ elİznikî’nin “Terceme-i Kısas-ı Enbiyâ” İsimli Eseri
(Ebu'l-Fazl Musa el-Izniki’s Work Titled Tercume-i Kısas-i Enbiyâ )

Yazar : Şebnem Çambel Kalço    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 315-326


Özet
Ahbâr-ı enbiyâ tabiriyle de anılan kısas-ı enbiyâ türü, çeşitli kavimlerin ve peygamberlerin hayatını anlatan eserlerdir. Zamanla müstakil bir tür olarak gelişen kısas-ı enbiyâların ilk örneklerini Vehb b. Münebbih (ö. 732), Muhammed b. Abdillah el-Kisâî (XI. asır) ve Muhammed b. İbrâhîm es-Sa’lebî (ö. 1035) gibi müellifler vermiştir. Rabguzî (XIV. asır) ve Ahmet Cevdet Paşa (ö. 1895) gibi müelliflerin yazmış olduğu Türkçe kısas-ı enbiyâlarda da, genellikle Sa’lebî ve Kisâî’nin eserlerinden faydalanılmıştır. Edebiyatımızda kısas-ı enbiyâ türüne kaynaklık eden bu eserler, pek çok kez Türkçeye tercüme edilmiştir. Günümüze ulaşan ve mütercimi bilinen eserlerden biri de Ebu’l-Fazl Musâ İbn Hacı Hüseyin İznikî’ye (ö. 1435) ait “Terceme-i Kısas-ı Enbiyâ” isimli bir Sa’lebî tercümesidir. Bu zamana kadar söz konusu tercümenin yalnızca birinci cildini kapsayan, Yozgat ve Şazeli nüshaları bilinmekte idi. Konuyla alakalı yapılan araştırmalar esnasında Diyanet İşleri Başkanlığı Yazma Eserler Kütüphane’sinde, bu eserin yeni bir nüshası daha tespit edilmiştir. Bulunan yeni nüshanın, İznikî’ye ait olan diğer nüshalardan farklı olup Terceme-i Kısas-ı Enbiyâ’nın iki cildini de kapsayan tam bir tercüme olduğu belirlenmiştir. Makalede öncelikle, genel hatlarıyla kısas-ı enbiyâlardan ve Ebu’l-Fazl Mûsâ elİznikî’nin hayatından bahsedilerek eserleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Daha sonra ise bulunan yeni nüshanın tanıtımı yapılarak Terceme-i Kısas-ı Enbiyâ’dan örnekler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kısas-ı Enbiyâ, Sa’lebî, İznikî, Tercüme, Arapça, Türkçe.

Abstract
The qisas-i anbiyas, which are also used as Ahbar-i anbiya, are works that describe the lives of various tribes and prophets. The first examples of qisas-ı anbiyas, which developed as an independent genre over time, were found in Vehb b. Münebbih, Muhammed b. Abdillah el-Kisâî and Muhammed b. He gave authors such as Ibrahim es-Sa'lebî. The works of Sa'lebî and Kisâî were generally used in Turkish qisas-ı anbiyâs written by authors such as Rabguzî and Ahmet Cevdet Pasha. These works, which are the source of the qisas-ı anbiyas in our literature, have been translated into Turkish many times. One of the works that have survived and whose translator is known is a Sa'lebi translation named "Terceme-i Kısas-ı Enbiyâ", which belongs to Ebu'l-Fazl Musa İbn Haci Hüseyin İznikî. A new copy of this work has been found in the Library of Manuscripts of the Presidency of Religious Affairs. This new copy found is a translation belonging to Ebu'l-Fazl Musa el-İznikî and is different from the other copy belonging to İznikî. In the old copy called the Yozgat copy, there is only the first volume of Terceme-i Kısas-ı Enbiyâ. However, it has been determined that the copy in the Presidency of Religious Affairs Manuscripts Library is a complete copy covering both volumes. In the study, briefings were given about the new copy by mentioning the qisas-ı anbiyas and the life of Ebu'l-Fazl Mûsâ el-İzniki in general terms.

Keywords
Kısas-ı Anbiya, Sa’lebi, İzniki, Translation, Arabic, Turkish.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri