• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 14
  Bugün Toplam : 3
  Genel Toplam : 628687

Osmanlı Sultanları Niçin Şiir Yazarlar?
(Why Do Sultans Write Poetry? )

Yazar : Sebahat DENİZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 158-212


Özet
Şiir konusunda Türklerde asırlar boyu nesilden nesile miras yoluyla geçen büyük bir gelenek oluşmuştur. Bunda da Türk hanedan mensuplarının ve hanedan tarafından himaye edilen şairlerin çok önemli bir yeri vardır. Bu geleneği zirveye taşıyan, pek çoğu şiirle meşgul olan Osmanlı sultanları olmuştur. Daha şehzadelik dönemlerinde çok yönlü bir eğitim alan sultanlar; dinî, ilmî, askerî, siyasî alanlarda dersler görürken aynı zamanda okçuluk, kılıç kullanımı gibi savaş sporları ile hat, musikî, kuyumculuk, oymacılık gibi sanat ve zanaatlarla da ilgilenmişlerdir. Osmanlı sultanlarının neredeyse tamamı şiire ilgi duymuştur. Bazılarının bir şiiri tespit edilebilmişken bazılarının divanları mevcuttur. Büyük çoğunluğu şair olan padişahlar, kendileri şiir yazdıkları gibi dönemlerindeki şairleri de himaye edip destekleyerek bu geleneğin sürdürülmesinde önemli rol oynamışlardır. Makalede Osmanlı padişahlarının şiir yazma sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Şiirlerinden örnekler verilerek bu sebepler alt başlıklarla değerlendirilmiştir. Örnekler verilirken padişahların hepsinin şiirleri verilmemiş, her başlık altında konuyu en iyi ifade eden birkaç örnekle yetinilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Şiir, padişah/sultan, divan, şiir yazma sebepleri.

Abstract
Established in centuries, a great tradition of poetry has been passed on from one generation to another in Turks. The Turkish dynasties as well as the poets patronised by their members occupy a significant place in forming such a deeply-rooted tradition. This tradition, however, had become the most widely spread thanks to the Ottoman Sultans, most of whom had a strong interest in poetry. The Sultans, who were given military, religious, scholarly and political training during their time as prince crown, were alsointerestedinmartial arts like archery and a number of other crafts, including calligraphy, music, carving and jewelry. It can be suggested that virtually all of the Ottoman Sultans had an interest in poetry. While some only have one poem that survived, others are known to have a ‘divan’ (a collection of poems). The sultans, most of whom were poets, played an essential role in the continuation of this tradition by writing poetry themselves and protecting and supporting the poets of their time. This article seeks to determine under certain headings the reasons for why the Ottoman Sultans may have written poetry. To this end, examples obtained from their poems were provided to review these reasons. Not all the poems of all of the Sultans were included in this study. A few examples were selected to represent each heading.

Keywords
Poetry, sultans, divan, reasons to write poetry.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri