• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 56
  Bugün Toplam : 12
  Genel Toplam : 634176

Hubbî’nin Kayıp Hurşîd u Cemşîd Mesnevisinin Minyatürlü Bir Nüshası
(An Illustrated Copy of Hubbî’s Lost Mesnevi Named “Horshid u Camshid ” )

Yazar : MÜCAHİT KAÇAR  Sevda Özden  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 25
Sayfa : 491-514


Özet
Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi’nin torunu olan Amasyalı Ayşe Hubbî Hatun, Divan şiirinin önemli kadın şairlerinden biri olup II. Selîm ve III. Murad’ın musâhibeliğini yapmış, yaşadığı zamanda bir hanım sultan gibi saygı görmüştür. Kendisinin başta Âşık Çelebi ve Kınalızâde Hasan Çelebi tezkirelerinde olmak üzere birçok biyografik kaynakta övgüyle bahsedilen Hurşîd u Cemşîd mesnevisinin şimdiye kadar herhangi bir nüshası elimizde mevcut değildi. Bu çalışmada, Ayşe Hubbî Hatun'un Hurşîd u Cemşîd mesnevisinin yakın zamanda tarafımızca tespit edilen minyatürlü bir nüshası tanıtılacaktır. Hubbî’nin Hurşîd u Cemşîd’inin bu çalışmada tanıtılacak olan nüshası, Estonya’daki Tartu Üniversitesi Kütüphanesi’nde, Oriental Manuscripts-Otto Friedrich von Richter’s Collection bölümünde Mscr 105’de kayıtlı bulunmaktadır. Eser, Baltık-Alman oryantalist Otto Friedrich von Richter’in (1791-1816) mirasından bağış olarak kütüphaneye ulaştırılan yazmalar arasında yer almaktadır. Eserin 207 varaktan oluşan bu nüshasında 33 adet minyatüre yer verilmiştir. Çalışmamızda, Selmân-ı Sâvecî’nin Farsça Cemşîd u Hurşîd’inin tercümesi olan bu eserin Hubbî’ye ait olduğuna dair tespitlerimiz paylaşılarak eserin muhtevası hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Hubbî, Hurşîd u Cemşîd, Selmân-ı Sâvecî, minyatür, nüsha.

Abstract
Ayşe Hubbî Hatun, the granddaughter of Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi, is one of the important female poets of Divan poetry. She was the musâhib of Selim II and Murad III and was respected like a sultana in her time. We have not had a copy of her Horshid u Camshid mesnevi, which is praised in many biographical sources, especially in poet biography collections of Âşık Çelebi and Kınalızâde Hasan Çelebi. In this study, a copy of Ayşe Hubbî Hatun's mesnevi Horshid u Camshid with miniatures, which was recently discovered by us, will be introduced. The copy of Hubbî's Horshid u Camshid to be introduced in this study was recorded in the Oriental Manuscripts-Otto Friedrich von Richter's Collection in the Library of Tartu University, Estonia, with the number of Mscr 105. The work is among the manuscripts sent to the library as a donation from the legacy of Otto von Friedrich von Richter (1791-1816). This copy of the work consists of 207 sheets and also includes 33 miniatures. In this study, we will share our determinations and give information about the content of this work, which is a translation of Selmân-ı Sâvecî's Persian Camshid u Horshid, belongs to Hubbî.

Keywords
Hubbî, Horshid u Camshid, Selmân-ı Sâvecî, miniature, copy.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri