• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 51
  Bugün Toplam : 12
  Genel Toplam : 634176

İbni Sîrîn’den Yapılan Rüya Tabirnameleri ve Tercümeleri Üzerine
(İbni Sîrîn’s on Dream Interpretation Book and Their Translations )

Yazar : Bilal ELBİR  Ekim Ortaç Uludüz  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 461-477


Özet
Rüyalar, geçmişten bu güne insanda merak uyandırmış birtakım mistik tecrübelerdir. İnsan ve toplum hayatının bu denli içinde olan bir konunun edebî eserlere yansıması tabii bir durumdur. Toplum hayatına dair birçok edebî tür klasik Türk edebiyatı sahasında, yer almaktadır. Rüyada görülen kavramlara dair yorum üretilen eserlere “tabirname” adı verilmiştir. İlk örneklerine Arap edebiyatında rastlanan bu tarz eserler genel itibariyle “bab” sistemi ile tasnif edilmişlerdir. Her bir bab, birbiriyle ilişkili olan konu veya nesnelerin rüyada görülmesi ve tabir edilmesi üzerine kurgulanmaktadır. Önemli muhaddis ve rüya tabircilerinden İbni Sîrîn’in tabirnamesi Türk edebiyatında en çok tercümesi yapılan tabirnamelerden olmuştur. Kütüphanelerimizde bulunan İbni Sîrîn tercümelerine dair nüshalarda bab sayıları ve içerikleri açısından birtakım farklar bulunmaktadır. Hazırlanan çalışmada İbni Sîrîn tercümeleri nüshalarına dair yeni bilgiler verilmiş ve Ankara Millî Kütüphane’de kayıtlı İbni Sîrîn tercümelerinden biri incelenmiştir. Ayrıca incelenen yazma, bir başka İbni Sîrîn tercümesi ile bab içerikleri açısından karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tabirname, Rüya, Tabir, İbni Sîrîn.

Abstract
Dreams are some mystical experiences that have aroused curiosity from the past to the present. Reflection of a subject in human and social life to the literary works is normal. Classical Turkish literature contains many literary genres of social life. The works produced comments on the concepts seen in dreams are called dream interpretation books. These kinds of books, which were found in Arabic literature in their first examples, were classified by partition system. Each partition is structured on the subject of seeing and dreaming the related subjects or objects. Significant sayings of the hadith and dream interpretation, İbni Sîrîn's dream interpretation book is one of the most translated the book in Turkish literature. There are some differences in terms of the number and content of the copies of İbni Sîrîn translations in our libraries. In the study, new information was given about the copies of İbni Sîrîn translations and one of the translations of İbni Sîrîn which was registered in Ankara National Library was examined. In addition, the study examined was compared with another İbni Sîrîn's translation in terms of section contents.

Keywords
Dream Interpretation, Dream, Interpret, İbni Sîrîn

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri