• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 9
  Genel Toplam : 634173

Sultan II. Osman (Fârisî) ve Dîvânçesi
(Sultan Osman II (Fârisî) and His Dîvânce )

Yazar : Avni Erdemir    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 161-234


Özet
Sultan II. Osman, diğer adıyla Genç Osman, Osmanlı’nın on altıncı padişahıdır. Babası Sultan I. Ahmed, annesi Mahfirûz Sultan’dır. 3 Kasım 1604’te doğmuş, 26 Şubat 1618’de on dört yaşında tahta çıkmış, 20 Mayıs 1622’de 18 yaşında askeri darbe ile tahtan indirilerek öldürülmüştür. Tarihimizde askerî darbe sonucu öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. Bu çalışmanın amacı, Fârisî mahlasıyla şiirler yazan II. Osman’ın şiirlerini tespit edilen yazma nüshalar ışığında ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla önce II. Osman’ın hayatı hakkında kısa bilgi verilmiş, daha sonra onun şairliği ve şiirleri üzerine yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Ardından tespit edilen üç yazma nüsha üzerinde tenkitli metin çalışması yapılarak en sağlam metin ortaya çıkarılmıştır. Sonra da bu şiirlerden hareketle II. Osman’ın şairliği, şiirinin şekil ve muhteva özellikleri belirlenmiştir. Genç yaşta vefat eden Fârisî, kısacık ömrüne 30 gazel, 1 müseddes, 67 nazm, 2 kıt’a, 1 rubâ’î ve 18 müfred olmak üzere 6 farklı nazım şekliyle toplam 119 şiir sığdırmıştır. Şiir dili sadedir. Şiirlerinde ikili üçlü terkip yok denecek kadar azdır.

Anahtar Kelimeler
II. Osman, Genç Osman, Fârisî, Divançe.

Abstract
Sultan Osman II who also named as Genc Osman is the sixteenth sultan of Ottoman Empire. His father is Ahmed I, his mother is Mahfiruz Sultan. He was born on 3 November 1604, he ascended to throne at 14 years old and he was dethroned by a military coup and killed at 18 years old. He is the first sultan of Ottoman Empire who was killed by a military coup. This work's purpose is to determine Osman II's poems with identified manuscripts, who wrote poems with Farisi pen name. For this purpose, firstly, a brief summary about Osman II’s life was presented; then, the works on his poesy and poems were reviewed. Afterwards, the strongest text was determined by doing critical text study on three identified manuscripts. After that, Osman II’s poesy, his poem’s form and characteristics of content were determined from these poems. Farisi, who died in his early years, wrote many works which are 30 lyric, 1 müseddes, 67 verse, 2 kıt’a, 1 ruba’i and 18 müfred, in total 119 poems. His poetic style is quite simple. There are scarcely any dual terkip or triple terkip in his poems.

Keywords
Osman II, Genc Osman, Farisi, Divance.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri