• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 20
  Bugün Toplam : 25
  Genel Toplam : 641757

Yahya Kemal: Geleneği Geliştiren, Dönüştüren Şair
(A Poet Who Improved and Transformed Tradition )

Yazar : Yaşar AYDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 3
Sayfa : 1-28


Özet
Sanat eseri, bir toplumun değerler bütününün, kültürünün belli estetik formlarla ifade biçimidir. Güzel sanatların bir dalı olan şiir, kültüre ve estetik ölçülere dayanır. Şiir, toplumdaki değişmeleri belli bir mesafeden takip eder. Osmanlı toplumunun değerler değişimi döneminde yaşamış olan Yahya Kemal, bir taraftan yeniliklere açılırken diğer taraftan gelenekten beslenmiş bir şairimizdir. Klasik geleneğin etkilerinin en fazla görüldüğü eseri ise “Eski Şiirin Rüzgâriyle” isimli şiir kitabıdır. Yazımız bu şiirlerin şekilden ziyade klasik şiirle örtüşen söyleyiş ve muhteva ortaklıklarını, var olan imgeleri dönüştürmesini, kendisine özgü imajlarını ve devrin zihniyet yapısının etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eski Şiirin Rüzgariyle, Yahya Kemal Beyatlı, Klasik şiir, gelenek, âhenk.

Abstract
Works of art, all of a society's values, culture is a particular form of aesthetic forms of expression. The poem, a branch of the arts are based on culture and aesthetic dimensions. Poetry, changes in society follows from a distance. Yahya Kemal is a poet who lived during change the value of Ottoman society, one side opened to innovation; the other side, were fed by a poem of our tradition. Eski Şiirin Rüzgarıyle is a poetry book which seen most of the effects in the classic tradition. In this study, we showed with Yahya Kemal's poetry and classical poetry's similarity and differences in his poem. We have demonstrated the effect of poetry to convert the existing images, and assigns its own unique image of the structure of the mindset.

Keywords
Eski Şiirin Rüzgariyle, Yahya Kemal Beyatlı, clasiccal poetry, tradition, harmony.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri