• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 28
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 634170

Bâkî’nin Bilinmeyen Veda Gazeli ve Dîvânında Bulunmayan Bazı Şiirleri
(Baki’s Unknown Farewell Ghazal and Some of His Poems That Are Not in His Divan )

Yazar : M. Fatih KÖKSAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 10
Sayfa : 319-330


Özet
Klasik edebiyatımıza mensup dîvân sahibi şairlerin dîvânlarında yer almayan bazı şiirlerinin şiir mecmuaları ve kısmen cönkler gibi derlemelerde yer aldığı görülür. Şairin o şiir(ler)i bilerek ve isteyerek dîvânına almamış olması veya o şiir(ler)i dîvânı tertip ettikten sonra yazmış olması, bunun iki temel sebebi olarak gösterilebilir. Bunlar dışında da, şaire veya esere (nüshaya) özel sebeplerin mevcudiyeti de mümkündür. Şiir mecmualarında bu türden şiirlerine tesadüf edilen şairlerden biri de Bâkî’dir. Bâkî, sadece XVI. yüzyılın değil, kuşkusuz ki bütün Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Bu sebeple Bâkî’nin şiirleri edebiyat araştırmacıları için ilgi konusu olagelmiş, bu cümleden olarak onun Dîvân’ında bulunmayan veya yayımlanmamış şiirleri üzerine de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu makalede de Bâkî Dîvânı’ının Arap harfleriyle veya yeni Türk harfleriyle yayımlanmış neşirlerinde bulunmayan bazı şiirlerine yer verilecektir. Hepsi de şahsî kütüphanemizde bulunan şiir mecmualarından tespit edilen bu şiirlerden biri, derkenarında, şairin Nev’î’ye gönderdiği bu şiirin yazdığı en son gazel ve en son şiir olduğu ve Dîvân’ında bulunmadığına dair bir not bulunması hasebiyle ayrıca önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bâkî Dîvânı, bilinmeyen şiirler, Nev’î, son gazel.

Abstract
Even though not seen in the

Keywords
Baki Divan, unknown poems, Nev’i, the last ghazal.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri