• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 42
  Today Total : 1
  Grand Total : 634173

Summary


Divan Şiirinde Geçen Göz Hastalıklarının Klâsik Dönem Tıp Metinleri Ekseninde Değerlendirilmesi
Abbasi Araplarından Anadolu Türklerine kadar geçen süreçte Latin, Eski Yunan, Arap, Çin, Hint, Mısır, İran, Selçuklu ve Osmanlı dönemi tıp deneyim ve birikimlerinin yer aldığı bilgiler tıp yazmalarında saklanarak bugüne kadar bize ulaşmıştır. Bu eserlerde anatomiden cerrahiye, beslenmeden kozmetiğe kadar sağlık alanı ile ilgili değerli bilgiler bulunmaktadır. Eserlerin yazarlarının ya da derleyicilerinin büyük çoğunluğunun hekim ya da sağlık alanında hizmet veren kişilerden oluşması, söz konusu metinleri daha nitelikli ve değerli kılmaktadır. Bu metinlerde hangi bitkilerin ve maddelerin; hangi hastalıklar için ne şekilde, ne kadar kullanılarak, nasıl uygulanacağına dair bilgiler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu metinler, hekime gerek kalmadan insanların kendi kendilerini tedavi etmeleri noktasında önemli rol üstlenirler. Günümüzde bile alternatif tıp adıyla bu bilgilerden yararlanılarak uygulanan tedaviler sürdürülmektedir. Döneminin canlı bir tablosu niteliğindeki Divan şiirinde de hastalıklar ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Sıtmadan hafakana, baş ağrısından akıl ve ruh hastalıklarına kadar pek çok hastalık ve tedavisi, söz konusu şiir metinlerinde dikkati çekmektedir. Bu çalışmada

Keywords
Tıp, hastalık, tedavi, göz hastalığı, divan şiiri.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri