• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 27
  Today Total : 1
  Grand Total : 641757

Summary


Mevlid Bibliyografyası
İslam kültürüne sahip edebiyatların ortak türlerinden biri olan mevlid, şüphesiz ki İslami Türk edebiyatında ayrı bir önem kazanmıştır. Türk edebiyatında ilk müstakil mevlidin XV. yüzyıl başlarında Ahmedî tarafından verildiği kabul edilmekle birlikte tür, Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-necât adlı eseriyle özdeşleşmiştir. Süleyman Çelebi, eseriyle kendinden sonra yazılan mevlidler üzerine etki etmiş ve edebiyatımızda güçlü bir mevlid külliyatının oluşmasına katkı sağlamıştır. Gerek edebiyatımızda gerekse kültürümüzde önemli bir yer edinmiş olan mevlidler hakkında geçmişten günümüze birçok çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar yalnızca edebiyat sahasıyla sınırlı kalmamış; tarih, musiki, ilahiyat, sosyoloji gibi çeşitli sahalarda da konuyla ilgili yayınlar ortaya konulmuştur. Söz konusu bu yayınların yanı sıra bunları bir arada göstermeyi hedefleyen akademik çalışmalar da yapılmıştır. Bu makalemizde de mevlidler hakkında yapılan çalışmalar içerisinde herhangi bir alan sınırlandırılmasına gidilmemiş her alandan mevlidlerle ilgili yapılan yayınların tek bir çatı altında toplandığı genel bir “mevlid” bibliyografyası oluşturulması hedeflenmiştir. Bibliyografya oluşturulurken yalnızca Türk diliyle yazılmış mevlidlere dair çalışmalara yer verilmiş; çalışmanın dili Türkçe bile olsa mevlid Türk dili dışında bir dilde yazılmışsa bibliyografyaya dâhil edilmemiş bununla birlikte Türkçe bir mevlidle veya mevlid konusuyla ilgili yabancı dilde yapılan çalışmalar bibliyografyaya dâhil edilmiştir. Yayınlar; “Kitaplar”, “Makaleler”, “Kitap Bölümleri”, “Bildiriler”, “Tezler”, “Ansiklopedi Maddeleri” şeklinde altı ana başlık altında tasnif edilmiş ve çalışmanın sonunda bibliyografyadaki künyelerden hareketle “İstatistikler” başlığı altında grafiksel bilgiler verilmiştir.

Keywords
İslami Türk Edebiyatı, Bibliyografya, Mevlid, Süleyman Çelebi, Mevlid Kültürü.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri