• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 41
  Today Total : 1
  Grand Total : 629280

Summary


XVIII.Yüzyılda Yazılmış Manzum Bir Nasihat-nâme: Şeyh Mûsâ Emânî’nin Verdü’s-Sâlihîn Adlı Eseri
Ahlâkî, dinî ve tasavvufî konularda nasihat etmek ve insanları iyiye ve doğruya yöneltmek amacıyla yazılan eserler müstakil isimlerle anıldıkları gibi “nasihatnâme”, “pendnâme” ya da “öğütnâme” şeklinde de isimlendirilmiştir. Topluma faydalı ve güzel ahlak sahibi fertler yetiştirmek adına kaleme alınan bu eserler, nasihat üslubu ile işlenmiş ve uzunluğuna göre bölümler hâlinde, hikayelerle, âyet ve hadisler desteğiyle manzum ve mensur olarak yazılmıştır. Manzum olarak kaleme alınmış nasihat-nâmelerden biri de XVIII. yüzyılda yaşamış olan Şeyh Mûsâ Emânî’nin Verdü’s-Sâlihîn adlı eseridir. Bu çalışmada öncelikle nasihat-nâme türüne ve manzum-mensur örneklerine kısaca değinilmiş daha sonra Şeyh Mûsâ Emânî’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Emânî’nin Verdü’s-Sâlihîn adlı eseri şekil ve muhteva yönüyle incelenerek eser günümüz harflerine aktarılmıştır.

Keywords
XVIII. Yüzyıl, Nasihat-nâme, Şeyh Mûsâ Emânî, Verdü’s-Sâlihîn.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri