• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 23
  Today Total : 1
  Grand Total : 641759

Summary


Divan Şâiri Maksadî ve Şiir Mecmûalarında Tespit Edilen Gazelleri
Osmanlı Devleti’nin 14. yüzyıldan itibaren kademeli bir ilerleyişle Rumeli ve Balkan coğrafyasında askerî, siyasî ve kültürel anlamda etkili olmaya başladığı bilinmektedir. Bununla bağlantılı olarak Belgrad, Bosna, Filibe, Manastır, Mostar, Priştine, Prizren, Saraybosna, Serez, Sofya, Üsküp, Vardar Yenicesi gibi şehirlerde Osmanlı kültürü etkisinde oluşan edebî muhitlerde önemli sanatçılar yetişmiştir. Bu sanatçılar, Anadolu ile Balkan coğrafyası arasında gönül köprüleri kurarak ana çizgileriyle müşterek bir dünya görüşünün ve edebî anlayışın ortaya konduğu eserler vermişlerdir. Bu sanatçıların eserlerinin önemli bir kısmı bugün ilim camiasına kazandırılmış, çoğu üzerinde farklı içerikte çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte yapılan yeni çalışmalarla ortaya konan eserler, hâlen hayatları ve eserleriyle ilim âlemine tanıtılmayı bekleyenler olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda şiir mecmûalarının ilim dünyasında bilinmeyen şair ve şiirlerin tespitinde ne denli önemli olduğu, klasik edebiyatla ilgili çalışma yapanların malumudur. Nitekim bu çalışma kapsamında kaynaklarda hakkında bilgiye rastlanmadığı için ancak eserlerinden hareketle hayatı hakkında bilgi sahibi olunan ve Balkan coğrafyasının yetiştirdiği bir sanatçı olan Maksadî mahlaslı bir şairin yayımlanmamış gazelleri şiir mecmûalarından temin edilip gün ışığına çıkarılmaya çalışılmıştır. Makalede Maksadî’nin hayatı, sanatı ve eserlerine dair bazı hususlara değinildikten sonra şairin gazel nazım biçimindeki şiirleri çeviriyazıya aktarılarak verilmiş, çalışmaya eserden örnek sayfalar da eklenmiştir. Bu çalışma ile Maksadî’nin ve gazellerinin ilim âleminin gündemine taşınması hedeflenmiştir.

Keywords
Maksadî, Klasik Türk edebiyatı, Balkan şairleri, Şiir mecmûaları.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri