• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 347
  Today Total : 1
  Grand Total : 642315

Summary


Medresetü’l-hattâtînin İlk Üstatlarından Mehmed Said ve Necm-i Seher Adlı Eseri
Bu çalışmanın konusu, XX. yüzyılın önde gelen rik‘a hattı üstatlarından Mehmed Said’in hayatı ve Necm-i Seher adlı eseridir. Uzun memuriyet hayatı müddetince çok sayıda nişan ve madalya ile mükâfatlandırılan Mehmed Said, Osmanlı sadrazamlarından Küçük Said Paşa (öl. 1914) başta olmak üzere dönemin önde gelen ricaliyle yakın alakası bulunan başarılı bir zattır. Necm-i Seher adını verdiği eserinde, çeşitli şekil ve konulardaki manzumelerinin yanı sıra mektup ve arizalarla kendisinin tercümeihâli bulunmaktadır. Eser, hacimce küçük olmasına mukabil Mehmed Said’in tercümeihâliyle manzum-mensur çalışmalarını ihtiva etmesi dolayısıyla şairin edebî şahsiyetini ortaya koyacak yegâne orijinal kaynaktır. Özellikle Mehmed Said’in düşürdüğü tarihler ailesine, yakın çevresine ve dönemin olaylarına dair birçok ipucu vermektedir. Bu yönüyle eser yalnızca edebiyat tarihi için değil, yakın dönem tarihi bakımından da öneme sahiptir. Taranan birçok katalogda eserin yalnızca iki nüshasına ulaşılmıştır. Bunlardan İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde kayıtlı olan nüsha İbnülemin Mahmud Kemal İnal’a (öl. 1957); İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında bulunan nüsha ise kimliği hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Ali Fuad’a yadigâr olmak üzere bizzat Mehmed Said tarafından istinsah edilmiştir. Çalışmada, müellifçe kaleme alınan ve birinci dereceden kaynak hüviyeti taşıyan tercümeihâlin yanında sicill-i ahvâl defterinde yer alan bilgilerden hareketle Mehmed Said’in biyografisi inşa edildikten sonra Necm-i Seher’in özelliklerine değinilmiş, nüshalar kısaca tanıtılmış ve eserin ismi geçen iki nüshası karşılaştırılarak günümüz harflerine aktarılmıştır.

Keywords
Edebiyat, Osmanlı Şiiri, XX. yüzyıl, Medresetü’l-hattâtîn, Mehmed Said, Necm-i Seher.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri