• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 23
  Today Total : 1
  Grand Total : 638981

Summary


Osman Nevres’in Kerbelâ Mersiyeleri II: Mersiye-i Kerbelâ
Bu çalışmada Osman Nevres’in, hakkında sınırlı sayıda kaynakta ve az miktarda bilgi bulunan bir diğer Kerbelâ mersiyesi ayrıntılı şekilde tanıtılmaya çalışılmış, ayrıca mersiyenin popüler transkripsiyonlu metni ile tıpkıbasımına yer verilmiştir. Nevres, terkîb-i bent nazım şekliyle kaleme aldığı 15 bentlik bu mersiyesinde konuyu, Hz. Hüseyin’in vahşice katledilmesini merkeze almak, Kerbelâ olayından çeşitli sahnelere yer vermek, çekilen acıyı ve tutulan mâtemi yoğun bir şekilde dile getirmek sûretiyle işlemiş; yaşanan fâciadan büyük oranda feleği sorumlu tutmuş, duyduğu öfke ve sitemi sıklıkla ifade etmiş, ayrıca Yezid ve adamlarına lânet yağdırmıştır. Nihâyetinde ise şâir, yaşananların bir kader sonucu gerçekleştiğini belirterek kazâya rızâ gösteren bir tavır içerisine girmiş, böylesine hazin bir olayı tam mânâsıyla tasvir etmek hususunda kalemin daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini belirtmiştir. Latin harfli metni, bir bütün olarak ilk kez gün ışığına çıkartılan bu eserin ayrıntılı bir şekilde tanıtılmasıyla, klasik şiirin son döneminde kaleme alınmış Kerbelâ mersiyelerinden birinin daha bilim dünyasının istifadesine sunulması, böylece konuyla ilgili araştırma ve çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Keywords
Osman Nevres, Kerbelâ mersiyeleri, mersiye, Hz. Hüseyin.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri