• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 14
  Today Total : 1
  Grand Total : 641875

Summary


Tâhirü’l-Mevlevî’nin Edebiyat Lügati sadece bir lügat midir?
Tahirü’l-Mevlevî, siyasî ve tasavvufî kişiliğinden daha çok edebiyatçılığı ve muallimliği ile bilinen edebiyat, din ve tarih araştırmacısıdır. Yazdığı yüze yakın kitap arasında edebiyat ile ilgili olanlar onun Türk edebiyatının her sahası ve dönemine olan ilgisini gösterir. Edebiyat Lügati, onun uzun yıllara dayanan araştırmalarının ve çalışmalarının sonucu ortaya çıkmış bir başvuru eseridir. Bizde alfabetik olarak hazırlanan ilk edebiyat sözlüğü olma özelliğini taşıyan eser birçok bakımdan değerli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu çalışmada, Edebiyat Lügati’nin dili, üslubu ve eserde sözlük olarak takip edilen yol hakkında bilgi verilmiş ve eser tanıtılmaya çalışılmıştır.

Keywords
Klasik Edebiyat, Edebiyat Tarihi, Edebiyat Eleştirisi.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri