• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 54
  Today Total : 1
  Grand Total : 634175

Summary


Özrî ve Şiirleri
Üsküp kadısı Karaca Hasan’ın oğlu ve şair İzârî’nin kardeşi olan Özrî (v. 1522) hakkında müstakil çalışmalar bulunmamakla birlikte kişiliği ve şairliği hakkında tezkirelerde çeşitli yorumlar yer almaktadır. Herhangi bir eseri günümüze ulaşmayan şairin Topkapı Sarayı’ndaki belgelerde ve nazire mecmualarında da şiirlerine rastlanmaktadır. Âşık Çelebi, kendisi gibi kadılık vazifesinde bulunan ve Üsküp civarında yaşayan şair Özrî hakkında çok ilginç bir rivayet aktarmaktadır. Padişaha her sene takvim sunacak kadar astronomi ilmine hâkim olan Özrî’nin Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk seferlerinden olan Rodos muharebesine katıldığını ve padişahın kalenin fetih olunup olunamayacağı hususunda bilgi istemesi üzerine yapmış olduğu tetkikler sonucunda kalenin fethi zamanında ay tutulacağını ve kendisinin de vefat edeceği bilgisini vermiştir. Âşık Çelebi, kuşatma esnasında ay tutulduğu gece Özrî’nin vefat ettiğini ve sabaha doğru da kalenin fethinin gerçekleştiğini söylemektedir. Bu çalışmada Şair Özrî’nin hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi verildikten sonra Âşık Çelebi’nin rivayeti temel alınarak ölüm tarihinin modern astronomi verilerinin de yardımıyla doğrulanmasına çalışılacaktır. Son olarak da çeşitli mecmualarda tespit edilen Özrî’ye ait şiirlerin metni verilecektir.

Keywords
Özri, Âşık Çelebi, Rodos Seferi, NASA, Şiir.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri