• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 46
  Today Total : 1
  Grand Total : 634171

Summary


Türk Edebiyatında Kasîde-i Münferice Şerhleri
Arap ve Türk edebiyatında, tasavvuf çevrelerinde büyük bir ilgiye mazhar olan Kasîde-i Münferice, 11. yüzyılda İbnü’n- Nahvî tarafından kaleme alınmış tasavvufi muhtevalı bir manzumedir. Sağlam nüshalarda kırk, sair nüshalarda kırk altı beyte kadar çıkan kasidenin tamamında Allah’a teslimiyet ve güven zikredildikten sonra zorlukların ve musibetlerin de geçici olduğu ifade edilir. Nitekim, sıkıntılı kimselerin virdi haline gelen kaside, kimi dua mecmualarında da kendisine yer bulmuştur. Bünyesinde İsm-i A’zam’ın yer alması üzerine görüş birliğinde bulunan alimler, kasideyi okuyacak kimselere birtakım faydalar sağlayacağını söylerler. Kasîde-i Münferice, tasavvufi muhtevası hasebiyle, içerdiği müphem manaların açığa kavuşması, şerh edenlere sağlayacağı faydaya yönelik inanç, ezberleyenlere ve okuyanlara kolaylık sağlaması gibi sebeplerle 17. yüzyıldan, günümüze değin birçok kez şerh edilmiş ve böylece Türk edebiyatında, en çok şerh edilen Arapça metinler arasında yerini almıştır. Bu çalışmada, Kasîde-i Münferice’nin nazımı İbnü’n-Nahvî’nin hayatına kısaca değinildikten sonra Kasîde-i Münferice’ye dair teknik bilgilere ve muhtevasına yer verilecektir. Sonrasında kasideye yapılan şerhler; teknik özellik, muhteva, takip edilen şerh metodu, üzerine yapılan akademik çalışmalarla birlikte incelenerek, Türk edebiyatında, Kasîde-i Münferice’nin konumu belirlenmeye çalışılacaktır.

Keywords
Kasîde-i Münferice, İbnü’n-Nahvî, şerh, tercüme, tasavvuf

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri