• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 26
  Today Total : 1
  Grand Total : 641757

Summary


Sânî ve Rodos Şehrengizi
Sânî, 16. Yüzyılda yaşamış bir Divan şairidir. Yeniçeri ocağında yetişmiş ve sipahilikten emekli olmuştur. Hacimli bir divanı bulunan şair Can Memi lakabıyla anılır. Mesleği gereği birçok yer gezmiş, birçok grupla yolu kesişmiştir. Zevk ve eğlenceden hoşlanan, hoş sohbet bir isimdir. Akıcı bir dili vardır. Fars şairlerini yakından tanıdığı, Ali Şîr Nevâyî’yi (öl. 1501) önemsediği şiirlerinden anlaşılmaktadır. Necatî (öl. 1509), Zatî (öl: 1547) gibi isimlerin yanında Hayalî (öl. 1557), Nişanî (öl. 1567) gibi şairlerden etkilenmiş; Emrî (öl. 1575), Bâkî (öl. 1600), Revanî (öl. 1523-24), Makalî (öl. 1584), Atâ (öl. 1552) gibi birçok şairle tatlı rekabeti olmuştur. 995/1586-87 yılında İstanbul’da ölmüştür. Şehrengizler, söz konusu edilen yerin, yazıldığı dönemdeki güzelleri, esnaf tipleri ve yer yer ticarî, siyasî ve kültürel hayatını canlı olarak yansıtan eserlerdir. Kimi örneklerinde coğrafî, tarihî ve çevresel özellikleri de yansıtılır. Sânî’nin Rodos şehrengizi de bu gruba giren örneklerdendir. Rodos Şehrengizi, Sânî’nin şimdilik tek nüshası bulunan Divan nüshasının sonunda yer almaktadır. 171 beyit tutan eser mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Benzer örneklerinin kompozisyonunu yansıtır. Makalemizde Sânî ve Rodos hakkındaki kısa bilgilendirmeden sonra Rodos Şehrengizi’nin bir bütün olarak muhtevası ve anlatım biçimine, Rodos’un güzelliklerine ve tarihe ışık tutacak nitelikteki ifadelere yer verilecektir. Akabinde de Rodos Şehrengizi’nin transkribeli tam metni okuyucuyla paylaşılacaktır.

Keywords
Sânî, Rodos, Rodos Şehrengizi.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri