• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 61
  Today Total : 1
  Grand Total : 634176

Summary


Türkistanlı Bir Şair: Vâsıfî ve Türkçe Şiirleri
Tarihte kurulan tüm Türk devletlerinde âlim ve sanatkârlar, başta sultanlar olmak üzere diğer devlet erkânı tarafından himaye edilerek desteklenmişlerdir. Türk devletlerinde gelenek hâline gelen bu durum, birçok âlim ve sanatçının yetişmesine, bazı şehirlerin kültür ve medeniyet merkezi hâline dönüşmesine vesile olmuştur. Özellikle 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra Timurlu devleti sultanı Hüseyn-i Baykara ile onun yakın dostu ve veziri Alî Şîr Nevâyî öncülüğünde kurulan meclisler; Herat’ın ilmî, edebî ve kültürel bir muhit olarak ön plana çıkmasında etkili olmuştur. Genç yaşta Alî Şîr Nevâyî ile tanışarak onun meclislerine katılma başarısını gösteren önemli şair ve nâsirlerden biri de Heratlı Vâsıfî’dir. Vâsıfî, özellikle muamma yazma ve çözmedeki becerisiyle, başta Nevâyî olmak üzere pek çok önemli devlet erkânının takdirini kazanmış, oluşturulan meclislerin aranan kişisi olmuştur. Katılma şansı elde ettiği meclislerde hem görüp şahit olduklarını hem de başkalarından dinlediklerini günümüze çeşitli hikâyelerle aktarmıştır. Bu makalede Vâsıfî’nin hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi verilip Farsçanın edebî dil olarak kullanıldığı bir dönemde Fars diliyle yazdığı Bedâyi‘u’l-vekâyi‘ adlı eserinde geçen Türkçe iki şiiri tanıtılmıştır.

Keywords
Vâsıfî, Bedâyi‘u’l-vekâyi‘, şiir, muamma, inşâ.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri