• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 54
  Today Total : 1
  Grand Total : 634176

Summary


Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sinin Bilinmeyen Bir Tercümesi Sadrî-i Vânî’nin Behcetü’lİrfân’ı
Fuzûlî’nin Sıhhat u Maraz veya Hüsn ü Aşk ismiyle de anılan Rûh-nâme’si insan ruhunun bedene yerleştikten sonra yaşaması muhtemel olan maddî ve manevî süreçleri sembolik tarzda ele alan Farsça mensûr bir eserdir. Rûh-nâme’nin şu ana kadar Osmanlı döneminde Mustafâ el-Bağdâdî’ye ve Mehmed Lebîb Efendi’ye ait olan iki tercümesi biliniyordu. Eserin Cumhuriyet döneminde de Abdülbaki Gölpınarlı ve Hüseyin Ayan tarafından yapılan iki tercümesi bulunmaktadır. Bu çalışmada ise Berlin Devlet Kütüphanesi Doğu El Yazmaları Koleksiyonu’nda Ms. Or. Oct. 1623 numarasıyla kayıtlı olan başka bir tercümesi hakkında bilgi verilecektir. Daha önce hakkında bilgi bulunmayan bu tercüme Sadrî-i Vânî isimli birine ait olup tercümeye Behcetü’l-İrfân fî Ahvâli’l-Ebdân ismi verilmiştir. Ne zaman yazıldığını bilmediğimiz eserin elimizdeki bu tek nüshası, 4 Receb 1293/26 Temmuz 1876 yılında istinsah edilmiştir. Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sini Mustafâ el-Bağdâdî ve Mehmed Lebîb Efendi’ye göre daha sade bir dille tercüme eden Sadrî Vânî hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Çalışmamızda Fuzûlî’nin Rûhnâme’si ile tercümelerine kısaca değinildikten sonra bu tercümenin diliçi çevirisi ve çeviriyazılı metni sunulacaktır.

Keywords
Rûh-nâme, Sıhhat u Maraz, Hüsn ü Aşk, Sadrî-i Vânî, Behcetü’l-İrfân.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri