• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 54
  Today Total : 1
  Grand Total : 634175

Abstract


An Unknown Translation Of Fuzûlî's Rûh-Nâme Behcetu’l-Irfan Of Sadrî-i Vânî
Fuzûlî’s Ruh-nâme, also known as Sıhhat u Maraz or Hüsn u Aşk, is a Persian literary work which deals with the material and spiritual processes that are likely to survive after the human soul has settled in the material body. Until now, two translations of Rûh-nâme belonging to Mustafâ al-Bağdâdî and Mehmed Lebîb Efendi were well-known during the Ottoman period. There are two translations of the work done by Abdülbaki Gölpınarlı and Hüseyin Ayan during the Republican period. In this study, information will be given about another copy of the work registered on number Ms. Or. Oct. 1623 in the Eastern Manuscripts Collection of Berlin State Library. This translation, which had no information about beforehand, belongs to someone named Sadrî-i Vânî and the translation was named Behcetü’l-İrfân fî Ahvali’l- Ebdân. We do not know when this copy of the work was written, but at the end of the work, we have provided informed that it was copied at 4 Receb 1293/26 July 1876. We did not find any information in the sources about Sadrî Vânî, who translated Fuzûlî's Ruh-nâme with a more simple language than Mustafâ al-Bağdâdî and Mehmed Lebîb Efendi. In our study, Fuzûlî`s Ruh-nâme and its translations will be presented briefly and then, the simplified and transliterated texts of this translation will be presented.

Keywords
Rûh-nâme, Sıhhat u Maraz, Hüsn ü Aşk, Sadrîi Vânî, Behcetü’l-İrfân.Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri