• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 52
  Today Total : 1
  Grand Total : 634175

Summary


Sultan II. Osman (Fârisî) ve Dîvânçesi
Sultan II. Osman, diğer adıyla Genç Osman, Osmanlı’nın on altıncı padişahıdır. Babası Sultan I. Ahmed, annesi Mahfirûz Sultan’dır. 3 Kasım 1604’te doğmuş, 26 Şubat 1618’de on dört yaşında tahta çıkmış, 20 Mayıs 1622’de 18 yaşında askeri darbe ile tahtan indirilerek öldürülmüştür. Tarihimizde askerî darbe sonucu öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. Bu çalışmanın amacı, Fârisî mahlasıyla şiirler yazan II. Osman’ın şiirlerini tespit edilen yazma nüshalar ışığında ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla önce II. Osman’ın hayatı hakkında kısa bilgi verilmiş, daha sonra onun şairliği ve şiirleri üzerine yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Ardından tespit edilen üç yazma nüsha üzerinde tenkitli metin çalışması yapılarak en sağlam metin ortaya çıkarılmıştır. Sonra da bu şiirlerden hareketle II. Osman’ın şairliği, şiirinin şekil ve muhteva özellikleri belirlenmiştir. Genç yaşta vefat eden Fârisî, kısacık ömrüne 30 gazel, 1 müseddes, 67 nazm, 2 kıt’a, 1 rubâ’î ve 18 müfred olmak üzere 6 farklı nazım şekliyle toplam 119 şiir sığdırmıştır. Şiir dili sadedir. Şiirlerinde ikili üçlü terkip yok denecek kadar azdır.

Keywords
II. Osman, Genç Osman, Fârisî, Divançe.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri