• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 42
  Today Total : 1
  Grand Total : 634171

Summary


Metin Tamiri (Usul ve Esaslar, Uygulamalar ve Bazı Teklifler)
Eski Türk Edebiyatı çalışmaları çerçevesinde yapılan yayınlar içinde metin neşri hâlen en büyük yoğunluğu oluşturmaktadır. Metin neşri, tabiatı gereği, neşre esas eserin nüshalarının tespitinden yayım aşamasına kadar birçok problemi barındıran bir ameliyedir. Bahis konusu problemlerden bir kısmı genel, bir kısmı da her metnin kendine özgü problemlerdir. Metin neşrinin en kayda değer alt problemlerinden birini de “metin tamiri” konusu teşkil etmektedir. Bugüne değin yapılan metin neşirlerinin çoğunda nâşirlerin metin tamiri konusuna –türlü sebeplerle- kayıtsız kaldıkları gözlenmiştir. Metin tamiri konusunda Ali Nihad Tarlan tarafından hazırlanan, lisans öğrencilerine metin tamiri örneklerini gösterme gayesine matuf küçük risale dışında bir çalışma bulunmamaktadır. Metin tamirinin usul ve esasları, uygulamaları ve konu hakkında bazı terim tekliflerini ihtiva eden bu makale, bu konudaki ihtiyaca cevap verebilmek, metin tamiri meselesinde bir birlik oluşturabilmek ümidiyle kaleme alınmıştır.

Keywords
Klâsik Türk şiiri, metin neşri, metin tenkidi, metin tamiri.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri