• Quick Access
 • Announcements
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  31. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Counter
 • Online Visitors : 46
  Today Total : 1
  Grand Total : 634171

Summary


Osmanlı Sultanları Niçin Şiir Yazarlar?
Şiir konusunda Türklerde asırlar boyu nesilden nesile miras yoluyla geçen büyük bir gelenek oluşmuştur. Bunda da Türk hanedan mensuplarının ve hanedan tarafından himaye edilen şairlerin çok önemli bir yeri vardır. Bu geleneği zirveye taşıyan, pek çoğu şiirle meşgul olan Osmanlı sultanları olmuştur. Daha şehzadelik dönemlerinde çok yönlü bir eğitim alan sultanlar; dinî, ilmî, askerî, siyasî alanlarda dersler görürken aynı zamanda okçuluk, kılıç kullanımı gibi savaş sporları ile hat, musikî, kuyumculuk, oymacılık gibi sanat ve zanaatlarla da ilgilenmişlerdir. Osmanlı sultanlarının neredeyse tamamı şiire ilgi duymuştur. Bazılarının bir şiiri tespit edilebilmişken bazılarının divanları mevcuttur. Büyük çoğunluğu şair olan padişahlar, kendileri şiir yazdıkları gibi dönemlerindeki şairleri de himaye edip destekleyerek bu geleneğin sürdürülmesinde önemli rol oynamışlardır. Makalede Osmanlı padişahlarının şiir yazma sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Şiirlerinden örnekler verilerek bu sebepler alt başlıklarla değerlendirilmiştir. Örnekler verilirken padişahların hepsinin şiirleri verilmemiş, her başlık altında konuyu en iyi ifade eden birkaç örnekle yetinilmiştir.

Keywords
Şiir, padişah/sultan, divan, şiir yazma sebepleri.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri