• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  22. Sayımız yayımlanmıştır.

  23. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 62
  Bugün Toplam : 39
  Genel Toplam : 298231

8 SayıEditör
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Doç. Dr. Hakan Taş

Editör Yardımcısı


İstanbul  2012

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYasemin AKKUŞ  
Nizâmî ve Fuzûlî’nin Leylî vü Mecnûn’unda “Nevfel” ve “Nevfel”li sahnelerin Mukâyesesi Ss, 1-20
Comparison of Scenes With Nevfel in Nizami’s and Fuzuli’s Leyli Vu Mecnun
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.84
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ATİK  
Bir Hulasa Denemesi: Cevrî ve Selîmnâme’si Ss, 21-36
An Attempt of Abridgement: Cevri’s Selimname
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.85
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BAŞPINAR  
Sultan II. Bayezid’in Farsça Şiirleri Üzerine Ss, 37-66
Reflections on Persian Poems of Sultan Bayezid II.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.86
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah Gaye FİDAN  
Sindbâdnâmelerden Hareketle Çerçeve Hikâye Geleneğinde Metinlerarasılık: Tûtî Hikâyesi Örneği Ss, 67-88
Intertextuality of The Frame Tale Tradition With The Consideration of The Sindbadname: Parrot Story Example
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.87
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin ORHANOĞLU  
Aşk Mesnevilerinde Varlığın Görünümü Ss, 89-132
The Appearance of Existence In Love Masnavis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.88
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren:  
Fuzûlî Gazellerinin Bazı Poetik Özellikleri Hakkında Ss, 133-146

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.89
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çeviren:  
Fuzûlî Gazellerine Yazılan Tahmis ve Nazireler Ss, 147-155

Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.90
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri