• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 29
  Bugün Toplam : 157
  Genel Toplam : 354491

5 SayıEditör
Prof. Dr. Nihat Öztoprak, Doç. Dr. Üzeyir Aslan, Doç. Dr. Hakan Taş

Editör Yardımcısı


İstanbul  2010

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAdem CEYHAN  
Nâbi’nin Şiir ve Diğer Edebî Konular Hakkındaki Görüşleri Ss, 1-34
Nâbî’s views on poetry and other literary genres
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.37
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. İbrahim DEMİRKAZIK  
Mustafa Fennî’nin (öl.1745) Lugazlarının Özellikleri ve Divan’ında Olmayan Yedi Lugazının Tenkitli Metni Ss, 35-80
Features of Mustafa Fennî’s ‘Lugazs’ and Critical Text of Seven ‘Lugaz’s Nonexistent in His Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.38
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba İsen DURMUŞ  
Öğretmek ya da Öğretememek: Shakespeare Üzerinden Divan Edebiyatını Yeniden “Okumak” Ss, 81-100
Teaching or not Able to be Teaching: Rereading Classic--Divan-Literature Through Shakespeare
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.99
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersen ERSOY Uğur ÖZTÜRK  
Umdetü’l-ahbâr’da Şair Biyografileri Ss, 101-120
The Biographies of Poet in the Umdet-al-Ahbâr
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.54
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Esat HARMANCI  
Yeni Lisan’dan Bugüne Değişen Dilde Millilik Algısı Ss, 121-132
Nationalist perception within changing language from Yeni Lisan to present
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.55
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan KAYA  
Azmizâde Hâletî Divanı’nda Âdet ve Gelenekler Ss, 133-183
Customs and Traditions in Azmizade Haleti’s Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.15247/dev.56
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri