• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  25. sayımız yayımlanmıştır. 2021 bahar sayısı için çalışmalarınızı 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 31
  Bugün Toplam : 111
  Genel Toplam : 464240

Son Dönem Osmanlı Müelliflerinden Roma Sefareti İmamı Hâşim Veli’nin Mevlid Şerhi: “Esrâr-ı Mevlidü’n-Nebî”
(One of the Last Period Ottoman Authors and Rome Embassy Imam Haşim Veli’s Mawlid Paraphrase: ‘Birth Mystery of Last Prophet /Muhammed Mustafa’ )

Yazar : Orhan KAPLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 9
Sayfa : 111-138


Özet
Anadolu coğrafyasında Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi şiir kalıbı içerisinde sunabilmiş nadir eserlerden biri Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necât adlı eseridir. Bilinen adıyla Mevlid, her yüzyılda büyük bir sevgiyle okunup özel günlerin ve kutsal gecelerin vazgeçilmez bir geleneği haline gelmiştir. Gönüllere tercüman olan bu eser aynı zamanda Sehl-i Mümteni’nin orijinal bir örneği sayılmaktadır. Esere çeşitli dönemlerde bazı şerhler yazılmıştır. Bu şerhlerden biri de hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız Roma sefareti imamı Hâşim Veli’nin “Esrâr-ı Mevlidü’n Nebî” adlı eseridir. Bu çalışmada Hâşim Veli’nin Mevlid Şerhi, Latin harflerine aktarılmış ve eser üzerinde genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hâşim Veli, Süleyman Çelebi, Mevlid şerhi.

Abstract
Süleyman Celebi’s work which is called Vesiletü’n Nejat is one of the most uncommon work, which represents the pure love to Muhammed Mustafa (last Prophet) with a poem verse in Anatolian Region/geography. With its common name ‘Mawlid’ ,which was read with a big fancy in every century, has become indispensable tradition of Holy nights and special days. This work, which articulates minds and hearts, is accepted as one of the original sample of ‘Sehl-i Mümteni’. Some paraphrases were written to the work in various periods. One of these was the work of Rome Embassy Haşim Veli, about whom we do not know a lot of things, called ‘Birth Mystery of Last Prophet /Muhammed Mustafa’. In this study, Haşim Veli’s Mawlid paraphrase has been translated into the Latin characters and a general evaluation has been done on the composition.

Keywords
Haşim Veli, Süleyman Çelebi, Mevlid şerhi.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri