• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 27
  Bugün Toplam : 102
  Genel Toplam : 512322

Divan Şiirinde Güneşin Sevgili Tipine Yansıması Hakkında Bir Değerlendirme
(An Evaluation Concerning the Reflection of Sun on the Type of Beloved in Divan Poetry )

Yazar : Ümran AY    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 2
Sayfa : 117-162


Özet
Osmanlı coğrafyasının sosyo-kültürel kimliğini geleneğin getirdiği köklü birikimle yansıtan Klasik Türk şiirinin ana teması aşk, temel karakterleri ise sevgili ve âşık tipleridir. Divan şairi aşk, sevgili ve âşık üzerine oluşturulan hayal dünyasına şairliğinin gücü nisbetinde katkıda bulunmuş, söyleyişi zenginleştirmiştir. Böylece

Anahtar Kelimeler
Divan şiiri, sevgili, güneş.

Abstract
Main theme of Classical Turkish poetry, that reflects the socio-cultural identity of Ottoman geography with the experience rooted in tradition, is love and its main characters are the types of lover and beloved. Divan poet has contributed to the world of imagination based on love, beloved and lover in proportion to power of his poetry and enriched this genre. Thus Divan poet, while praising and glorifying the beloved and everything around her, reinterprets the material of environment-object-human - thereby love - with original images. In this study, metaphorical world in which the sun, an essential source of life for human being, and representations about it are used as a resemblance of beloved which is also an essential type in Divan poetry and the elements about her is tried to be reflected with the examples of verse.

Keywords
Divan poetry, beloved, sun.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri