• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  25. sayımız yayımlanmıştır. 2021 bahar sayısı için çalışmalarınızı 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 31
  Bugün Toplam : 268
  Genel Toplam : 440065

Sultan II. Bayezid’in Farsça Şiirleri Üzerine
(Reflections on Persian Poems of Sultan Bayezid II. )

Yazar : Fatih BAŞPINAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 8
Sayfa : 37-66


Özet
Osmanlı padişahlarının sekizincisi olan ve Adlî mahlasını kullanarak şiirler yazan II. Bayezid [1447-1512]’in

Anahtar Kelimeler
Sultan II. Bayezid, divan edebiyatı, Farsça şiirler, metin yayını, tercüme.

Abstract
In Diwan of Bayezid II who was one of Ottoman poet sultans and who have used mahlas of Adli in his poems, there are 14 (fourteen) ghazels, 1 (one) quatrain and 2 (two) couplets in Persian. These poems that had formed ten percent of all poems of Adli, has been published with Turkish poems of him. Because of Persian poems in the scientific edition of Diwan of Adli have included some mistakes and deficiencies, we decided to republish them. Because we aimed to correct the mistakes which have took place in these poems, firstly we mentioned about the methods which were important in text edition. In this regard those mistakes classified first, then instead of giving all mistakes in detail, it has been given three examples for each subheading. And then we tried to put forth the reason of mistakes which had took place in Persian poems of Sultan Bayezid II, after this, we offered corrections about those mistakes. Lastly in this article these poems have been examined with regard to prosody, words and text edition. Then the text of Persian poems of Adli has been given with transcriptional alphabet, and also Turkish translations of these poems have been added.

Keywords
Sultan Bayezid II, diwan literature, Persian poems, text edition, translation.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri