• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  22. Sayımız yayımlanmıştır.

  23. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 68
  Bugün Toplam : 144
  Genel Toplam : 298940

Bir Hulasa Denemesi: Cevrî ve Selîmnâme’si
(An Attempt of Abridgement: Cevri’s Selimname )

Yazar : Arzu ATİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 8
Sayfa : 21-36


Özet
Cevrî İbrahim Çelebi 17. yüzyılda yaşamış önemli şahsiyetlerden biridir. Gençliğinde iyi bir tahsil gören Cevrî’nin günümüze ulaşan yazılarından usta bir talik kırması hattatı olduğu anlaşılmaktadır. Bir süre

Anahtar Kelimeler
Cevrî, Selimname, Şükrî, ihya/yeniden yazım.

Abstract
Cevrî İbrahim Çelebi is a famous poet of the 17th century. Cevrî was well educated person and he was also a important “talik” calligrapher. He earned his living by calligraphy. He also had important works. His works are Selimname, Divan, Hilye-i çehar yar-ı güzin that is written by influence of Hakanî’s Hilye, Hall-i tahkikat, Aynu’l-füyuz’u, Nazm-ı niyaz, Melhame that is written by rewriting or recreating of Yazıcı Salih’s Melhame. Selimname is one of his well-known works, coming out with the same title based on Şükrî’s Selimname. Şükrî wrote his work twice. First, he wrote his work by the words of Şehsüvaroğlu Ali Bey and his own observation. Second, after the death of Ali Bey, Koçi Bey asked Şükrî to rewrite content of this work. This paper will focus firstly on selimname as a literary genre in Turkish tradition, touching upon Şükrî’s Selimname as well. Then it will examine Cevrî’s work, especially his introduction where he talks about his intention to recreate (ihya) Şükrî’s Selimname with a special focus on phrases and terminology Cevrî used. My main intention is to put certain concepts into discussion and to examine possible changes that may appear as a result of Cevrî’s intention of recreating Şükrî’s Selimname.

Keywords
Cevrî, Selimname, Şükrî, recreate/rewrite.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri